Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Podeljena sva poreska rešenja paušalcima. Rok za plaćanje 15. februar 2020. godine


Poreska rešenja stigla su u elektronske sandučiće svih 95.000 paušalaca koji posluju u Srbiji. Preuzeto ih je 24.000, a ostale tri četvrtine obveznika to moraju da učine i obaveze izmire do 15. februara. Uslov da pristupe poreskoj pošti je da imaju kvalifikovani elektronski sertifikat. Novoosnovani paušalci, a njih je od početka godine oko 500, poreska rešenja dobijaju u roku od 48 sati.

Na reformi paušalnog oporezivanja se radilo više od godinu dana. Rezultat je novi način obračuna koji je predvidiv i automatski, pa i oni koji tek planiraju da počnu poslovanje mogu popunjavanjem kalkulatora, dostupan je i na sajtu Poreske uprave, da procene kolike će im biti obaveze u naredne tri godine.

- Uzeli smo nepouzdan sistem pun rizika za poslovanje i arbitrarnosti u odlučivanju i napravili potpuno nov sistem - istakla je premijerka Ana Brnabić. - Napravili smo sistem koji je potpuno predvidiv, transparentan i objektivan. Reforma je unapredila uslove poslovanja i ujedno smanjila korupciju. Gde god imate diskreciona prava poreskih inspektora ili drugih ljudi u državnoj upravi i lokalnim samoupravama, postoji prostor za korupciju. Sada smo zatvorili jedan veliki prozor za korupciju.

Poreska rešenja ove godine mogu da budu najviše deset odsto veća nego prošle godine. Ovo ograničenje će važiti i naredne dve godine. Na umanjenja do 20 odsto mogu da računaju novoosnovani, mlađim od 30 i starijim od 55 godina "prašta" se deset odsto, invalidima i trudnicama 15 odsto, dok stari zanati nose popust od 50 odsto.

- Donošenje rešenja za preduzetnike paušalce u elektronskom obliku je nastavak unapređenja elektronskih servisa Poreske uprave - istakla je Dragana Marković, direktorka Poreske uprave. - Uvođenjem novog sistema paušalnog oporezivanja znatno je pojednostavljena procedura. Do sada je četvrtina obveznika preuzela rešenje, verujem da će i ostali to učiniti. Mi ne znamo zašto to dosad nisu uradili. Nameravamo da uvedemo i SMS servis i porukom obavestimo obveznike da im je u sanduče stiglo rešenje. Mi smo naš deo posla uradili i u kratkom roku izdali sva rešenja, a sada je na preduzetnicima da pogledaju sanduče i vide rešenje. Rok za plaćanje je 15. februar.

Preduzetnici objašnjavaju da im je najveća prednost novog sistema izvesnost kada će rešenje dobiti i koji će iznos na njemu stajati.

Od marta paušalci će morati da budu sigurni da ispunjavaju glavne kriterijume samostalnosti, kako bi ostali paušalci. Da li je to tako proveravaće poreski inspektori. I ako se za pojedine utvrdi da nisu samostalni u odnosu na nekog naručioca, za druge prihode će plaćati paušal.

- Neko može da ima kao preduzetnik poslovne odnose sa više nalogodavaca, a da samo u odnosu na jednog ne bude samostalan - objasnio je Dragan Demirović, pomoćnik ministra finansija. - Taj prihod će se posebno oporezovati. Važno je da se taj prihod neće uračunavati u godišnji limit od šest miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 28.01.2020.
Naslov: Redakcija