Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U NOVOM SADU - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 11. FEBRUARA 2020. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Novom Sadu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Knjaževcu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u utorak, 11. februara 2020. godine, od 17.00 - 18.30h, u Osnovnom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, Mala sala, III sprat.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku - glavni izazovi - Tatjana Pakledinac, zamenica predsednice Osnovnog suda u Novom Sadu;
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj;
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Natalija Šolić, advokatica, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM;
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - USAID Projekat vladavine prava.

Moderator: Partneri za demokratske promene Srbije

Prijave su otvorene do ponedeljka, 10. februara 2020. godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 2.2.2020.
Naslov: Redakcija