Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno Autentično tumačenje odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju


U Danu za glasanje, 4. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019), koje treba da reši više nedoumica u vezi sa naplatom troškova advokata.

Član 48. stav 6 Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi - kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu zakona, overenog punomoćja kojim ga izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.

Odredbu treba razumeti na takav način da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kome je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.02.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija