Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Zakoni regulišu obavezu kablovskog operatora da o bitnim izmenama ugovorenih uslova obavesti potrošača


Od kako je kablovski brend Supernova, isključio tv kanale United Media, svakodnevno čitamo saopštenja obe strane o tome ko je kriv, ređaju se optužbe, daju se ponude, ali rešenja još uvek nema. U celoj problematici, najmanje se priča o pravima potrošača, koja su ovim sukobom ozbiljno narušena.

Krenimo redom. Dva zakona (Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektronskim komunikacijama) regulišu obavezu kablovskog operatora, da o bitnim izmenama ugovorenih uslova, obavesti potrošača. Detaljnije o tome, možete pročitati na sledećem linku: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/raskid-ugovora-sa-kablovskim-operatorom/

Svaki ugovor se može raskinuti. U ovom slučaju imamo situaciju da potrošač želi da raskine ugovor zbog bitnih izmena uslova, a to je gubitak mogućnosti za gledanje određenih kanala. Ako je potrošač zaključio ugovor kako bi gledao sportske kanale, pa je tu mogućnost izgubio, pravno i logično, on ima pravo da raskine ugovor, koji za njega više nema logičan smisao opstanka. Taj raskid ugovora, potrošaču mora biti omogućen tako da on ne plaća NIKAKVE PENALE.

Zašto? Zato što potrošač nije kriv za promenu bitnih elemenata ugovora i nije im doprineo ni na koji način. Jedina obaveza potrošača je da plati onu uslugu koju je i ugovorio!

Za potrebe raskida ugovora, Efektiva je napravila obrazac koji se može pogledati i preuzeti klikom na OVDE! Međutim, u poslovnicama kablovskog brenda Supernova, odbijaju da ovakav Zahtev uopšte prime, već nude svoju verziju, u kojoj stoji da potrošač prihvata da plati određene penale, što je potpuno nezakonito i predstavlja obmanjujuću poslovnu praksu.

U odgovorima na zahteve za raskid ugovora, koje prema obrascu Efektive, potrošači šalju mejlom, u Supernovi tvrde da nije došlo do promene ugovornih odredbi i da je njihova jedina obaveza da obezbede ugovoreni broj kanala. Da ostavimo po strani pravno tumačenje, po ovoj logici, potrošač može da potpiše ugovor o gledanju 100 najgledanijih svetskih kanala, koje zatim operator, nakon nekog vremena, može da zameni sa 100 drugih kanala, recimo na kineskom jeziku. Da li to znači da potrošač i takvu uslugu treba da plaća do kraja ugovora?

Analogno tome, ako bismo to prihvatili kao logično, onda bi i potrošač zauzvrat, umesto novca, operatoru mogao da plati nečim što ON SMATRA ekvivalentnom vrednošću. Recimo, da napravi crtež za koji on veruje da vredi recimo 1.500 din, i njime plati uslugu gledanja kineskih kanala!

Ako bi gore opisano ponašanje operatora, postalo opšte prihvaćeno pravilo, ono bi obesmislilo poštovanje bilo kog ugovora. Paralela tome je situacija u kojoj bi neko na autobuskoj stanici kupio kartu do Niša, pa mu se umesto autobusa, na peronu pojave zaprežna kola. Potrošač bi svakako i na taj način mogao da stigne do cilja, ali po kojim uslovima, kvalitetu, standardima itd…

Stav Udruženja Efektiva je da ovaj, kao i svaki sličan problem koji bi potrošači mogli imati u buduće, može da se reši na dva načina:

  1. Da se potrošačima obezbedi da gledaju ono što su ugovorili i što plaćaju
  2. Da se potrošačima omogući raskid ugovora u skladu sa zakonskim odredbama

Prvo bi bila obaveza kablovskih operatora, koji bi pritisnuti mogućnošću iz druge opcije, bili fleksibilniji u međusobnim pregovorima i za naklonost potrošača bi se borili kvalitetom, cenom, odnosom prema potrošačima. Situacija u kojoj kablovski operator može da menja kanale po svojoj želji i u kojoj je jedini izbor potrošača DA PLAĆA, potpuno je neprihvatljiva i vraća nas u robovlasničku eru, a krut stav operatora da na silu zadrži potrošača u ugovoru koji za njega više nema smisao, je grubo kršenje osnovnih ljudskih i potrošačkih prava i sigurno će se dugoročno negativno odraziti na odnos potrošača prema tom operatoru.

Izvor: Vebsajt Efektive, 31.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija