Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Nedovoljan odziv organa vlasti da obaveste Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti i time ispune svoju zakonsku obavezu


Srbija je 22. novembra 2019. godine potpisala Protokol kojim se menja Konvencija 108, poznatiji kao Konvencija 108+, ali ga još nije ratifikovala, ukazao je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

On je ukazao i na početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: ZZPL), od 22. avgusta 2019. godine, kojim su nametnute brojne nove obaveze organima vlasti i Povereniku, a period prilagođavanja od devet meseci nije bio dovoljan da organi vlasti budu u potpunosti spremni za adekvatnu primenu ZZPL, zbog čega je Poverenik tražio odlaganje primene ovog zakona, ali to nije prihvaćeno.

Poverenik je u skladu sa ZZPL doneo nekoliko podzakonskih akata koji bliže uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti.

Takođe, ukazao je i na trenutno stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti, na osnovu prakse Poverenika, kao i na brojne izazove u vezi sa primenom ZZPL. Posebno je istakao nedovoljan odziv organa vlasti da obaveste Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti i time ispune svoju zakonsku obavezu. Takođe je ukazao na brojne obuke iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koje je održao Poverenik, a posebno na sporazum Poverenika i Fakulteta za bezbednost kojim se uspostavlja kratak program studija "Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti", u kom će služba Poverenika predstavljati nastavnu bazu za realizaciju ovog programa.

Poverenik je pozvao organe vlasti, ali i druge pravne subjekte, na odgovorniji odnos i postupanje u svemu u skladu sa obavezama iz ZZPL. Poverenik će nastaviti da ostvaruje sve aktivnosti u skladu sa zakonom, ali to ne može da nadomesti nepotpuno i/ili neblagovremeno ostvarivanje aktivnosti svih drugih subjekata u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 28.1.2020.
Naslov: Redakcija