Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: Apoteke dužne da prime lekove sa isteklim rokom trajanja koje im donesu građani


Iako su prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon), sve apoteke u Srbiji dužne da prime lekove sa isteklim rokom trajanja koje im donesu građani, mnoge to ne čine, jer su im kapaciteti za skladištenje prepuni. Pri isteku roka trajanja, građane najviše zbunjuju različiti odgovori na pitanje – šta raditi sa tim lekovima?...

Kada lekovima istekne rok trajanja, opasno je da oni ostanu u domaćinstvu, a jednako je štetno i njihovo nаsumično bacanje. Zakon omogućava njihovo odlaganje u apoteke. To funkcioniše u teoriji, dok je u praksi najčešći odgovor farmaceuta da nemaju više mesta za skladištenje. U Novom Sadu u državnoj apoteci trenutno nema mesta za odlaganje lekova, a u privatnim mogućnosti za to variraju. Neke apoteke to čine, uglavnom njihove centrale.

"Ljudi se javljaju baš iz tog razloga, što je institut ranije bio mnogo aktivniji što se tiče preuzimanja otpada za tretman farmaceutskog otpada koji se javlja u domaćinstvima. Da li su to oni sa isteklim rokom trajanja, ili ostaci od prestanka terapije, ali mi ih uputimo na apotekarsku ustanovu ili na druge apoteke", izjavio je Zvezdan Milojević iz Instituta za Javno zdravlje Vojvodine.

Prema ugovorima koje apoteke imaju sa proizvođačima lekova, oni odnose na uništavanje samo otpad koji apoteka stvori. Zbog toga, apotekari najčešće kažu da nemaju mesta za odlaganje otpada građana, a izmenom Zakona, očekuje se preciznije regulisanje tog problema.

"Apoteke su dužne da prime sav farmaceutski otpad odnosno te lekove sa isteklim rokom trajanja. I oni ne treba ni da ga skladište, da prepunjavaju kapacitete već da ga momentalno predaju preduzećima koja imaju dozvolu da ga trajno unište, odnosno izvezu na uništenje. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je za ovu godinu planiralo da uradi nove izmene Zakona", rekao je Filip Abramović, pomoćnik ministra u sektoru za otpad.

Dok se ovo pitanje zakonski ne reši, građanima se savetuje da ne bacaju otpad u prirodu, da obraćaju pažnju na rok trajanja lekova i da ih ne kupuju u meri većoj od propisane.

Izvor: Vebsajt RTV, Ana Bojović, 31.01.2019.
Naslov: Redakcija