Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI OBRAZAC POTVRDE O REZIDENTNOSTI IRSKE


Počev od juna 2018. godine, u Irskoj je u primeni novi "on line" način izdavanja potvrda o rezidentnosti za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Irske i drugih država (uključujući i, Republiku Srbiju).

Navedeno znači, da se potvrde o rezidentnosti dobijaju, isključivo, preko zaštićene "on line" platforme.

Obrazac potvrde o rezidentnosti (čiju sadržinu i izgled - na primeru "Facebook-a, dajemo u nastavku) pored ostalog, sadrži i digitalni potpis nadležnog poreskog inspektora, pod kojim se (digitalnim potpisom) podrazumeva ime i prezime, onako kako je otkucano na potvrdi (a ne, kao što je bilo u prethodnom periodu i, rukom, napisan deponovan potpis).

Navedeno objašnjenje, dobijeno je u neposrednoj elektronskoj komunikaciji sa nadležnim irskim kolegama.

Preuzeti Obrazac: "Irski POR-1 2019"

Nastavićemo da (blagovremeno) izveštavamo o daljim dešavanjima u vezi sa potvrdama o rezidentnosti, kao uslovu za ostvarivanje pogodnosti iz UIDO.

Izvor: Redakcija, Dejan Dabetić, 01.02.2019.