Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: SINDIKATI SU ZADOVOLJNI REšENJEM ZA MINULI RAD I NAKNADE ZA ZARADE, ALI NE I NAčINOM OBRAčUNA ZA NAKNADE ZA TOPLI OBROK I REGRES I čLANOM KOJIM SE PREDVIđA RAZLIčITA OSNOVICA ZA RAD U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


Zaposleni u javnom sektoru održali su, 3. februara 2016. godine, jednočasovni štrajk upozorenja, tražeći da zahtevi sindikata koji se odnose na prava radnika budu uključeni u Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru.

Sindikati su zadovoljni rešenjem za minuli rad i naknade za zarade, ali ne i načinom obračuna za naknade za topli obrok i regres i članom kojim se predviđa različita osnovica za rad u jedinicama lokalne samouprave.

Štajk je, prema rečima predsednika Sindikata javne uprave Njegoša Potežice, održan između 11 i 12 sati i to u 85 odsto organizacija u kojima taj sindikat ima članove. Štrajk se odvijao uglavnom u geodetskim upravama, poreskim organima, drugim republičkim organima, gradskim upravama, zdravstvu.

Za subotu, 6. februar 2016. godine, je planiran sastanak sindikata javnog sektora, članova Socijalno-ekonomskog saveta i resornih ministara sa premijerom Vlade Republike Srbije, a tema su predložena rešenja u Nacrtu zakona.

Taj sastanak najavila je i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, a povodom primedbi sindikalaca na tekst Nacrta zakona ona ih je pozvala da najpre pročitaju tekst zakona, pa onda da protestuju.

Udovički je izjavila da ne razume zašto sindikati protestuju protiv pojedinih rešenja u tom Nacrtu s obzirom na to da im je on dostavljen tek prethodnog dana, a oni potvrdili da ga nisu ni videli. "Zato ostavljam javnosti na nagađanje, da li je u pitanju nedostatak komunikacije ili želja da se pošalje neka poruka, bez obzira što je dogovor već postignut", rekla je Udovički.

Sindikalci su najavili da će od planiranih akcija odustati ako budu ispoštovani svi njihovi zahtevi, kao i da neće prihvatiti dalje umanjivanje prava zaposlenih, da će se zalagati da se za isti rad obezbedi i ista zarada, kao i da neće pristati na manja prava od onih koja su garantovana Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

U novi Nacrt zakona uveden je i 13. platni razred čime su obuhvaćena i primanja funkcionera.

Izvor: Vebsajt Tanjug i RTS, 03.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija