Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: SVE PODATKE KOJI SE TIčU GRAđANA, A NALAZE SE U SLUżBENIM EVIDENCIJAMA, DRżAVNI SLUżBENICI ćE MORATI SAMI DA OBEZBEDE. OVO ćE UTICATI NA SMANJENJE IZNOSA ILI POTPUNO UKIDANJE POJEDINIH REPUBLIčKIH TAKSI


Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga dokumenta koja su u posedu države, a građani su ranije morali sami da ih pribavljaju kako bi ostvarivali svoja prava, Predlogom zakona o opštem upravnom postupku postepeno će otići u istoriju. Ovaj propis prihvaćen je na sednici Vlade Republike Srbije 2. februara 2016. godine i doneće veliko rasterećenje građana i privrednika.

- 90 dana od usvajanja ovog zakona u Narodnaoj skupštini Republike Srbije, državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede - kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. - U suprotnom, zakonom su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje ove odredbe.

Krštenice i uverenja o državljanstvu su "papiri" koji su do sada građanima bili neophodni za ostvarivanje mnogih prava. Pribavljali su ih, primera radi, za upisivanje dece u školu i vrtić, podizanje stambenog kredita, podnošenje zahteva za penziju, izdavanje pasoša... Donošenjem ovog propisa, ne samo da će biti oslobođeni čekanja u redovima, već i plaćanja republičkih taksi. Sadašnji iznosi za izvod iz knjige rođenih su 420 dinara za original i 120 za svaku narednu kopiju, dok je međunarodna potvrda bila 690 dinara. Za dokument o državljanstvu trebalo je izdvojiti 740, a kopija je koštala 440 dinara. Domaći izvod iz knjige umrlih iznosio je 420, a međunarodni 670 dinara.

Upis deteta u predškolsku ustanovu je dobar primer kada više institucija odlučuje o jednom pravu, odnosno pruža jednu uslugu. Samo u Beogradu do 31. decembra 2014. godine upisano je 17.738 dece i svi oni su morali da podnesu izvod iz knjige rođenih, državljanstvo, potvrde o radnom odnosu.

Prema računici Ministarstva, za ove papire bilo im je neophodno nešto više od 2.500 dinara. Ovde je uračunat i "trošak vremena", koje stranka provede u pribavljanju dokumenata u opštinama i institucijama. Primenom ovog zakona navedeni izdaci bili bi manji za 1.770 dinara i iznosiće svega 854 dinara. To znači, da bi ušteda samo u Beogradu dostigla oko 29,3 miliona dinara.

Veliki je broj usluga državnih organa koji su zahtevali pribavljanje raznoraznih dokumenata. Primera radi, pri rođenju deteta roditelji moraju da prijave njegovo lično ime i upišu ga u matičnu knjigu. Za taj posao trebalo je da izdvoje 3.402, a sad će ih koštati svega 585 dinara. Promena prezimena žena prilikom venčanja mlade supružnike koštala je 10.664, a sada će biti niža za 3.500 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 03.02.2016.
Naslov: Redakcija