Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U JANUARU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru je, za 19 radnih dana, realizovano ukupno 12,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,5 miliona, ili 27,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 9,0 miliona, ili 72,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 659.396, od čega se 476.741 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 182.654 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.707,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 26,9 milijardi dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 142,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,4 milijarde dinara.

Tokom 10.545 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja i raspoloživost sistema je bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 2.692 plaćanja, u vrednosti od 19.844.833,29 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 03.02.2015.