Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALED PRE VIŠE OD GODINU DANA PODNEO INICIJATIVU ZA POJEDNOSTAVLJENJE PROCEDURE ZA PORODILJSKU NAKNADU


Zakonska regulativa u Srbiji još uvek je takva da porodilje, i to pogotovo one koje su preduzetnice, moraju da prikupljaju obimnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na plaćeno porodiljsko odsustvo.

Da bi se takva praksa promenila, konačnu reč ima nadležno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, izvod iz matične knjige rođenih deteta i potvrda o godišnjim primanjima iz banke samo su deo papirologije koju majke treba da prikupe kako bi im država isplaćivala nadoknadu tokom porodiljskog odsustva, što za neke porodilje predstavlja komplikovanu i iscrpljujuću proceduru.

"Nama su se uglavnom javljale majke preduzetnice da se požale na obimnu dokumentaciju, jer je potrebno prikupiti čak 86 različitih papira da bi ostvarile to pravo", ističe Jelena Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.

Prikupljanje obimne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva mahom se odnosi na žene preduzetnice. Za druge porodilje, posao oko prikupljanja potrebnih papira uglavnom preuzimaju poslodavci

"Malo je dokumenata koje pribavlja sama stranka, uglavnom poslodavci imaju svoju finansijsku službu koja to obavlja ili angažuju računovodstvene agencije. Mi smo imali svega nekoliko pritužbi porodilja koje su se žalile na broj dokumenata", navodi Ljiljana Jovanović, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, Novi Sad.

Obimna dokumentacija koju porodilje treba da prikupe, i to uglavnom one samozaposlene, razlog je što su nadležni u Naled - u i saradnji sa udruženjima građana pokrenuli inicijativu za pojednostavljenje te procedure, tako što bi svu odgovornost oko ostvarivanja prava na porodiljsko snosila država.

"To bi u praksi značilo da poslodavac samo na početku treba da donese potrebne papire, a onda da naknadu za porodiljsko sređuje država, jer bi na taj način porodilje koje po 6 meseci čekaju na prvu naknadu, došle u bolji i pravedniji položaj". kaže Ana Babović, Udruženje građana “Srbija u pokretu”.

I u nadležnom Ministarstvu rada kažu da su svesni toga da se postojeća zakonska rešenja moraju menjati, ali nisu naznačili kada, dok u NALED-u, koji im je pre više od godinu dana podneo inicijativu za pojednostavljenje procedure za porodiljsku naknadu, ističu da za takvu izmenu ne treba mnogo, samo malo dobre volje i jedan skupštinski amandman.

Izvor: RTV