Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izmenama Zakona urediti ravnomernu raspodelu predmeta, sistem naplate troškova izvršnog postupka i uvesti elektronsku aukciju pokretnih i nepokretnih stvari


Svega 5 odsto izvršnih postupaka sprovodi se prinudnim putem, dok se svi ostali okončavaju dobrovoljno u propisanim rokovima, odnosno građani u dogovoru sa izvršiteljima izmiruju svoje obaveze, saopštili su predstavnici Komore javnih izvršitelja.

Ukazali su da se 77 odsto izvršenja sprovodi, prenosom novčanih sredstava dužnika, prenosom zarade, zatim sredstava na računu banke, prodajom finansijskih instrumenata i udela u privrednim društvima, prodajom pokretne imovine sprovodi se 21 odsto izvršenja, a svega 1 odsto prodajom nepokretnosti, kojih je u 2017. godini bilo 3.736.

Od početka rada javnih izvršitelja je postupano u 2.873.514 predmeta, a rešeno ih je više od pola, precizirala je predsednica Komore Aleksandra Trešnjev.

Ona je istakla da izvršitelji samo sprovode odluke koje je doneo sud i nemaju diskreciono pravo da odlučuju o socijalnom položaju dužnika.

"Postupak izvršenja je tehničkog karaktera jer služi sprovođenju pravosnažne i izvršne sudske presude. U izvršnom postupku se više ne odlučuje o bilo kakvim pravima, jer je o njima već odlučio sud", naglasila je Trešnjev.

Član Komore Miodrag Grujović, izvršitelj iz Niša, ukazao da izvršitelji rade u sistemu koji je postavilo Ministarstvo pravde, koje je takođe propisalo i tarife izvršitelja.

Pojasnio je da postoji trostruka kontrola rada izvršitelja, koju vrši Komora, sudovi i Ministarstvo pravde.

Grujović je napomenuo i da se Komora izvršitelja zalaže za izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje), i da je tim povodom pripremila predlog izmena više od 150 odredbi.

On je precizirao da se tri glavne izmene tiču, prvo, ravnomerne raspodele predmeta, jer neke izvršiteljske kancelarije imaju daleko više predmeta od drugih.

Drugo, traži se uvođenje elektronske aukcije i pokretnih i nepokretnih stvari, koja bi bila anonimna uz polaganje jemstva za učešće.

Takođe, izvršitelji žele i da se promeni sistem naplate troškova izvršnog postupka, naveo je Grujović.

Prema podacima Komore, u poslednje tri godine Ministarstvu pravde je podneto 1.664 pritužbe na rad izvršitelja, a Komori 1.929, što u odnosu na ukupan broj predmeta iznosi 0,12 odsto, a broj utvrđenih nepravilnosti je još manji.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.12.2018
Naslov: Redakcija