Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE PROMENJEN OBRAZAC ZA VRAĆANJE PDV-A STRANIM FIZIČKIM LICIMA


1. januara 2019. godine menja se dokument – obrazac za vraćanje PDV stranim fizičkim licima, tj. licima koja u Republici Srbiji nemaju prebivalište ni boravište, koja otpremaju u inostranstvo dobra kupljena u Republici Srbiji. Naime, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine obveznik PDV – prodavac, na zahtev kupca – stranog fizičkog lica, popunjava Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju, a od 1. januara 2019. godine Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

U cilju omogućavanja stranim fizičkim licima da ostvare svoje pravo na povraćaj PDV za dobra kupljena u Republici Srbiji i obveznicima PDV – prodavcima da za promet tih dobara ostvare poresko oslobođenje, u skladu sa propisima, od 1. januara 2019. godine obveznici PDV – prodavci, na zahtev stranih fizičkih lica, treba da izdaju Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018).

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 31.12.2018.
Naslov: Redakcija