Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZA POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U 2018. GODINI ISPLAĆENO 114.358.000 DINARA: Za naknadu nematerijalne štete po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu isplaćeno 14.655.000


Vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izjavio je da je uprkos milionima dinara koji su isplaćeni zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, izuzetno zadovoljan radom svih sudova u zemlji u 2018. godini.

Milojević je ukazao da su sudije veoma opterećene brojem predmeta, da jedan sudija drugostepenog parničnog veća Višeg suda u Beogradu ima u radu preko hiljadu predmeta, ali da su oni uspeli uspešno da ih savladaju.

"Što se tiče rezultata sudova u Srbiji, oni su izuzetno dobri. To kažem zato što je savladavanje priliva preko 100 odsto na nivou Srbije", ukazao je on.

Upitan o realizaciji jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta koji je usvojen još 2013. godine, Milojević je ukazao da je to "ambiciozan program" i da nije u potpunosti zadovoljan njegovim sprovođenjem.

"Mi smo rekli da svake godine mora da bude rešeno 20 odsto starih predmeta. Međutim, to se ne dešava. Ogroman je priliv, sudije imaju mnogo predmeta koji su po zakonu hitni. Ali kada se pogledaju malo širi rezultati, u materiji izvršenja sada imamo oko 140.000 predmeta starijih od deset godina, a ta brojka je iznosila 1,4 miliona do pre neku godinu", rekao je Milojević.

On je ukazao i da su sudije vrednovane po kriterijumima i merilima kvantiteta i kvaliteta i da je većina dobila ocenu da "izuzetno obavlja sudijsku funkciju".

"Znam da mnogi imaju primedbe na sudije, da misle da su nestručne, ali ja vam garantujem da su sudije u Srbiji veoma kvalitetne. Mi imamo oko 2.600 sudija i normalno je da nisu baš svi dobri, u svakom žitu ima kukolja, ali u toku ove godine pokrenuta su tri postupka protiv sudija zbog korupcije", rekao je Milojević.

On je istakao da će 2019. godina biti i godina izbora predsednika svih sudova u zemlji, jer većini ističe mandat u maju ili januaru.

Milojević je ukazao da je racionalno očekivati da će se nove sudije birati nakon promene Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), u drugoj polovini godine, među njima i novi predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

"Ukoliko bi se sada raspisao konkurs, on bi morao ponovo da bude raspisan nakon donošenja novog Ustava. Nije baš zgodno da predsednici sudova budu u v.d stanju jer to može da dovode do zloupotreba", upozorio je Milojević.

Iako su sudije po rečima Milojevića u prethodnoj godini dobro radile, veliki broj građana i dalje se žali zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Na ime naknade štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku građanima je isplaćeno 114.358.000 dinara u 2018. godini, što je manje u odnosu na 2017. za oko 55 miliona dinara (2017. godine isplaćeno 170.000.000).

Milojević je ukazao da je za naknadu nematerijalne štete po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu isplaćeno 14.655.000, što je više u odnosu na 2017. godinu za oko 1,1 milion dinara.

Izvor: Vebsajt N1, 01.01.2019.
Naslov: Redakcija