Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE SA RADOM POČELA PLATFORMA E-INSPEKTOR: Tržišna, sanitarna, upravna i inspekcija rada prošle obuku za korišćenje softvera


Prva 884 inspektora četiri inspekcije - tržišne, inspekcije rada, sanitarne i upravne, prošla su obuku za korišćenje softevera e-Inspektor i od 1. januara 2019. godine počeće da rade u novom sistemu koji će njihov posao olakšati i učiniti ga transparentnijim, izjavio je u ponedeljak ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Kako je Ružić ukazao, plan je da do 1. jula i inspektori ostalih inspekcija, njih oko 1.700, prođu neophodne obuke kako bi do kraja 2019. sve inspekcijske službe, njih 42, radile u tom sistemu.

"Sastavni deo svih reformi koje sprovodimo je digitalizacija, a ova platforma je digitalizacija rada inspektora. Što znači nema više papira. Sredstvo za rad inspektora biće lap topovi i ovaj softver. Podaci o nadzorima, slivaju se u jednu bazu, koja omogućava razmenu podataka i informacija između različitih inspekcijskih službi. To štedi vreme i inspektorima i privredi", rekao je Ružić koji je zadužen za reformu sistema inspekcija.

Ministar je naglasio da će inspektori, pored obuka koje sada imaju za korišćenje softvera e-Inspektor, imati stalne i posebne programe na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

"Koordinaciona Komisija za inspekcijski nadzor usvojila je i Program kontinuiranog stručnog usavršavanja inspektora koji sprovodi Nacionalna akademija. Tako će inspektori pored obuke iz domena propisa čiju primenu kontrolišu, biti obučavani i za primenu takozvanih mekih veština - komunikacija, rešavanje konflikata i slično, sve u duhu čitave reforme inspekcija - Inspektor prijatelj dobre privrede i građana", rekao je Ružić.

Trenutno ima 42 republičke inspekcije u 14 ministarstava koje kontrolišu primenu propisa u raznim oblastima - bezbednost objekata, infrastrukture, hrane, okruženja, proizvoda, saobraćaja, kao i one koje kontrolišu rad državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata.

U Srbiji u republičkim i lokalnim inspekcijama radi oko 6.500 inspektora i jedan inspektor dolazi na 1.200 stanovnika, dok je evropski prosek jedan inspektor na 780 stanovnika.

Izvor: Vebsajt Novosti, 31.12.2018.
Naslov: Redakcija