Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: Rasprava će trajati do 29. januara 2019. godine


Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koja će trajati do 29. januara 2019. godine.

Javne rasprave u formi okruglog stola održaće se u sledećim gradovima:

  • Novom Sadu, 10. januara u 11 časova u Arhivu Vojvodine, Dunavska 35
  • Nišu, 17. januara u 11 časova u Istorijskom arhivu Niš, Tvrđava b.b.
  • Beogradu, 28. januara u 11 časova u Arhivu Srbije, Karnegijeva 2

Ministarstvo kulture i informisanja poziva stručnu javnost i sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i svojim konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima.

Svi zainteresovani komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare, na e-mail: zakonarhivi@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom "Za Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge, i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture i informisanja, 31.12.2018.
Naslov: Redakcija