Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Zakon značajno unapredio rad inspekcija, omogućio ujednačavanje rada različitih inspekcija i obezbedio ostvarivanje cilja inspekcijskog nadzora, kao i ostvarivanje savetodavne funkcije inspekcijskog nadzora


Reforma inspekcijskog nadzora dovela do značajnih rezultata i pozitivnih promena u načinu rada inspektora, rezultati su ankete Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koja je sprovedena među odabranih osam republičkih i pet lokalnih inspekcija.

Sve anketirane republičke inspekcije i 78,2% anketiranih lokalnih inspekcija smatra da je primena Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) unapredila inspekcijski nadzor. Inspekcije smatraju da su najveća unapređenja koje je doneo Zakon - preventivni nadzor (88% republičkih i 67,8% lokalnih inspekcija), zatim savetodavna uloga inspekcija (75% republičkih i 69,6% lokalnih inspekcija), uređenje neregistrovanih subjekata (75% republičkih inspekcija), kao i ujednačena praksa (63% republičkih i 40,6% lokalnih inspekcija).

S druge strane, sve inspekcije ističu da bi efekti primene i sprovođenja Zakona bili još značajniji ako bi se inspekcije ojačale, pre svega, dodatnim ljudskim resursima, imajući u vidu da samo 62,5% inspekcija na republičkom nivou smatra da ima dovoljan broj inspektora, dok je na lokalu taj procenat još manji - 38,5%.

Anketa je sprovedena u okviru analize primene Zakona, a za potrebe analize organizovane su i dve fokus grupe sa predstavnicima inspekcija i privrede.

Predstavnici nadziranih subjekata, koji su prisustvovali fokus grupi, izneli su da je Zakon značajno unapredio rad inspekcija, omogućio ujednačavanje rada različitih inspekcija i obezbedio ostvarivanje cilja inspekcijskog nadzora, kao i ostvarivanje savetodavne funkcije inspekcijskog nadzora. Ono što nadzirani privrednici ističu jesu niže kazne, a zatim i nekažnjavanje za sitnije formalne nedostatke, što je u godinama pre donošenja Zakona bio čest slučaj, kada su inspektori, po mišljenju privrednika, naplaćivali kazne čak i kada za to nisu postojali realni razlozi.

Analiza primene Zakona urađena je u okviru projekta "Praćenje i analiziranje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima", koji je finansiralo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a projekat je sprovela Stalna konferencija gradova i opština.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 29.12.2017.
Naslov: Redakcija