Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Pravilnik je na snazi od 1. januara 2018. godine


Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 118/2017) koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine.

Pravilnikom se utvrđuje Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru.

Spisak korisnika javnih sredstava možete pogledati na sledećem linku.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016).

Izvor: Redakcija, 03.01.2018.