Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA: Rasprava će trajati do 28. februara 2018. godine


U postupku pripreme zakona kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara, Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u periodu do 28. februara 2018. godine.

Nacrt zakona sačinjen je u okviru rada Radne grupe koja je obrazovana rešenjem ministra. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i drugi zainteresovani učesnici.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija putem elektronske pošte na obrascu na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava – naknade za korišćenje javnih dobara."

Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo finansija u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona u formi okruglog stola, koja će se održati dva puta, u periodu od 1. do 20. februara 2018. godine. Raspored okruglih stolova biće objavljen na internet stranici Ministarstva finansija.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo finansija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Ministarstvo je uz tekst Nacrta zakona objavilo i priloge koje možete preuzeti u nastavku:

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 03.01.2018.
Naslov: Redakcija