Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Od 1. januara 2017. godine uslov za starosnu penziju kod žena je 61 godina i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života, a ženama 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života


Sa prvim danom 2017. godine stupile su na snagu i nove odredbe za penzionisanja koje su u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014).

To znači da se starosna granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera za šest meseci, pa je uslov za njih u 2017. godini 61 godina i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Do 2032. godine kod žena će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim ovog osnova za punu starosnu penziju i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2017. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života, a ženama 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Građanima koji su nameravali da se penzionišu po propisima koji su važili u 2016. godini, radni odnos morao je da prestane najkasnije 30. decembra, a zahtev za penziju mogao se podneti najkasnije 31. decembra.

Podnošenje zahteva od 1. januara 2017. godine i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2017. godini.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 31.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija