Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: OD 1. JANUARA 2017. GODINE čLANSTVO U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OBAVEZNO, KAO I PLAćANJE čLANARINE KOJU UTVRDI SKUPšTINA TE INSTITUCIJE


Sve kompanije obavezne su da budu članice Privredne komore Srbije, a koliku će članarinu plaćati od 2017. godine odlučiće same, izjavio je predsednik PKS, Marko Čadež.

Čadež je rekao da će novousvojeni Zakon o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) od PKS napraviti modernu i efikasnu komorsku organizaciju, a da je obavezujuća članarina neophodna, kako bi komora mogla da privredi pruži sve potrebne servise.

"Imamo godinu dana. Razgovaraćemo sa privredom tokom reorganizacije celog sistema kako bismo videli koji su modeli prihvatljivi privredi. Ali, privreda će biti ta koja će predložiti visinu članarine za usluge koje dobija", poručio je Čadež.

On je dodao da niko ne nameće članarinu, ali da PKS pruža usluge koje su privredi potrebne, da to ima svoje troškove i nečim mora da se finansira.

"Mi znamo i šta možemo da ponudimo, koja su ovlašćenja koja smo dobili od države, šta moramo da radimo i koje usluge nudimo. Da bi bili uslužni privredi moramo da se dogovorimo", precizirao je Čadež.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.01.2016.
Naslov: Redakcija