Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI FINANSIJSKE IZVEšTAJE ZA 2015. GODINU, UKLJUčUJUćI I IZVEšTAJE ZA STATISTIčKE I DRUGE POTREBE, OD 1. JANUARA 2016. GODINE, PREDAJU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ISKLJUčIVO U ELEKTRONSKOJ FORMI, SA KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM


O uvođenju elektronskog poslovanja u javnu upravu i zamenu stajanja i čekanja pred šalterom jednom klikom kod nas se dosta pričalo, a ponešto i uradilo. Od januara 2016. godine slede nove promene vezano za poreske prijave, a novina ima i kod završnih računa.

Svi direktori obavezni su da od januara 2016. godine obezbede elektronski potpis. On će im biti neophodan za predaju završnog računa za 2015. godinu. Od Nove godine svi završni računi srpskih preduzeća u elektronskom obliku više neće moći, kao do sada, da potpiše knjigovođa nego će to morati da uradi direktor i to elektronski. Kompanije koje ne uspeju da se usklade sa ovim novinama rizikuju kaznu za privredni prestup, koja može biti i do tri miliona dinara.

Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) predviđena je obaveza da preduzeća u Srbiji finansijske izveštaje za 2015. godinu, uključujući i izveštaje za statističke i druge potrebe, od 1. januara 2016. godine, predaju Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi, sa kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Poreska uprava uvodi i šest novih elektronskih prijava. Klikom će se prijavljivati:

• premije neživotnih osiguranja,
• doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava,
• samooporezivanje fizičkih lica,
• ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom,
• dobit po odbitku i
• dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica.

Poreska uprava je obavestila poreske obveznike isplatioce prihoda da zbog pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku tokom cele 2015. godine, počev od 2016. godine više nemaju obavezu podnošenja pojedinačne poreske prijave.

Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, isplatioci prihoda podnosili su do 31. januara tekuće godine za sve isplate prihoda u prethodnoj godini.

U Poreskoj upravi obećavaju da će i 2016. godine nastaviti da razvijaju nove aplikacije. Ove pogodnosti prvi treba da osete preduzetnici koji vode poslovne knjige.

Nova rešenja u sistemu e- poreza predviđena su i kod prijavljivanja poreza na nasleđe i poklon. Zbog toga se u PU već neko vreme intenzivno radi na poslovnom razvoju novog sistema naplate te novog poreskog računovodstva.

O tome koliko će novi način prijavljivanja i potpisi ubrzati posao predsednik Udruženja vojvođanskih računovođa, Jovan Beara, kaže:

- Uvek je bolje kada dokumenti mogu da se predaju elektronski nego kada je obavezan papirni formular. Prošle godine je bilo više promena kod završnih računa, a ove godine samo sa potpisom ne očekuje se da će biti teškoća. Mislim da već imamo dosta iskustva sa novinama pa ne bi trebalo da bude problema.

Direktor Vojvođanskog IKT klastera, Milan Šolaja, kaže da je veoma korisno za sve direktore da dobiju elektronski potpis bez obzira na završne račune i nove zakonske obaveze.- Elektronski potpis obezbeđuje sigurnost u komunikaciji i istovremeno je odličlna zaštita od zloupotreba - kaže Šolaja. - Mislim da je za sve bolje da ga imaju nego da ga nemaju.

Doći do elektronskog potpisa kod nas nije teško. Izdaje ga više institucija, a najjeftinije i najbrže se do njega dolazi na šalterima MUP-a. Izdavanje je besplatno, a jedino što stranka treba da donese je lična karta sa čipom. Elektronski potpis dobija se istog dana kada se i preda zahtev.

Kvalifikovani elektronski potpis može se pribaviti kod ovlašćenih sertifikacionih tela koja obavljaju usluge izdavanja elektronskih sertifikata u Republici Srbiji.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. V., 03.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija