Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: PRIMENA ZAKONA POčEćE 5. MARTA 2016. GODINE. USLOVI ZA POSEDOVANJE ORUżJA - ZDRAVSTVENA SPOSPOBNOST I OPRAVDAN RAZLOG ZA NABAVKU ORUżJA. ZAKON PREDVIđA I IZDAVANJE ORUżANOG LISTA, KAO BIOMETRIJSKOG DOKUMENTA. POLICIJI JE OSTAVLJENA MOGUćNOST DA PO DISKRECIONOJ OCENI ZABRANI POSEDOVANJE ORUżJA KADA OSNOVANO PROCENI DA BI GA VLASNIK MOGAO ZLOUPOTREBITI


5. marta 2016. godine počinje da se primenjuje novi Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 - dalje: Zakon), koji je usvojen u Narodnoj Skupštini Republike Srbije 20. februara 2015 godine, budući da je propisano da on stupa na snagu godinu dana od početka primenjivanja.

On predviđa dva nova uslova za posedovanje oružja - zdravstvenu spospobnost i opravdan razlog za nabavku oružja.

Ciljevi Zakona su da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, a drugi je da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u Zakonom dozovljene svrhe - lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Pored onih uslova za posedovanje oružja koji su postojali ranije, kao što su neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, poslovna spospobnost, obuka u rukovanju oružjem, sada se uvode dva nova uslova.

Reč je o zdravstvenoj sposobnosti, koja je ranija postojala kao mogućnost, i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdan razlog, što ranije nije postojalo.

Policiji je ostavljena mogućnost da po diskrecionoj oceni zabrani posedovanje oružja kada osnovano proceni da bi ga vlasnik mogao zloupotrebiti.

Takođe, bitna novina koju ovaj Zakon predviđa je i izdavanje oružanog lista, kao biometrijskog dokumenta.

Izvor: Vebsajt N1 info,01.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija