Zastava Bosne i Hercegovine

INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O AMNESTIJI: Cilj Zakona je da se rasterete ustanove za izvršenje krivičnih sankcija kako bi se bolje sprečilo širenje virusa COVID-19


Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije upućena je inicijativa za pripremu i donošenje Zakona o amnestiji, u okviru borbe protiv epidemije COVID-19, izjavio je Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava. On je upozorio da svaki kolektivni smeštaj nosi rizik od infekcije, kao i da ovo nije inicijativa kojom bi se pustili na slobodu "opasni ljudi", već da je njen cilj rasterećenje ustanove za izvršenje sankcija.

"Mi smo predložili Narodnoj skupštini, kao i Vladi Republike Srbije da se razmotri donošenje Zakona o amnestiji kojim će se za neka osuđena lica skratiti kazne. Te institucije bi trebalo da vide u kojoj meri bi rasterećenje zatvorskih ustanova doprinelo boljoj prevenciji širenja virusa. Suočavamo se sa činjenicom da u nekim ustanovama materijalni i higijenski uslovi nisu dobri, a da u većim zavodima postoji prenaseljenost", upozorava Ilić.

On dodaje da je veliki deo zatvorenika ima hronične i pridružene bolesti, i napominje da su neke porodice zatvorenika kontaktirale ovo udruženje i tražile pomoć.

"Znamo za primere da se u jednom Zavodu virus proširio od kuvara, i oni strahuju koliko je raširen. U takvim okolnostima mi smo podneli ovu inicijativu čiji je cilj da se rasterete ustanove za izvršenje krivičnih sankcija kako bi se bolje sprečilo širenje virusa i kako bi se ove mere koje važe za sve nas bolje primenjivale", objašnjava Ilić.

Podseća na slične situacije u prošlosti i navodi da su se određene kategorije zatvorenika isključivane iz ovakvih zakona.

"Mi smo predložili da se licima kojima će kazne isteći u narednih 30 ili manje dana ili do tri meseca, da se taj deo kazne oprosti, odnosno da se one ne izdržavaju u zimskim mesecima koji predstoje. Dobili smo nakon podnošenja inicijative informaciju da se Uprava (za izvršenje krivičnih sankcija) oglasila i da je navela da je svega 53 osuđenika inficirano", napominje Ilić i dodaje da bi amnestiju trebalo doneti pre nego što se situacija pogorša.

"Cilj je da se rastereti veliki zavodi, četvrti paviljon u Sremskoj Mitrovici i neki paviljoni u Požarevcu i Nišu. Ti objekti su neuslovni, osuđeni su prenabijeni. Ovo je naše podsećanje da je država dužna da se stara o zdravstvenom stanju lica koja su pod njenom kontrolom, a koja u Srbiji danas broje jedan manji grad. Imamo 11.000 ljudi u zatvorskom sistemu, imamo 20.000 ljudi u ustanovama socijalne zaštite, oko 6.000 ljudi u centrima za azil i nekoliko hiljada ljudi u psihijatrijskim bolnicama", ukazao je Ilić.

Izvor: Vebsajt N1, 30.11.2020.
Naslov: Redakcija