Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

56. SEDNICA PODKOMITETA HS KOMITETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE: Pripremljen Predlog Komentara Harmonizovanog sistema za 2022


U Svetskoj carinskoj organizaciji u Briselu (Kraljevina Belgija) je u periodu od 25. do 29. novembra 2019. godine održana 56. sednica Review Podkomiteta Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (SCO).

Ova sednica je od izuzetnog značaja, jer je na njoj pripremljen Predlog Komentara Harmonizovanog sistema za 2022 (EN HS 2022, u daljem tekstu: HS komentar), koji je neophodan za adekvatnu primenu nove verzije Harmonizovanog sistema - HS 2022. Kao bazni dokument je poslužio trenutno važeći HS komentar (EN HS 2017).

Tekst HS 2022 je potvrđen na sednici Saveta SCO u junu 2019. godine U skladu sa HS konvencijom (član 16 tačka 3. pod b) najnovije izmene HS konvencije za sve potpisnice stupaju na snagu 1. januara treće godine od godine u kojoj su potvrđene od strane Saveta - 1. januara 2022. godine.

Novine u Predloga teksta HS komentara se mogu posmatrati u tri grupe:

1.         nomenklaturne promene u HS komentaru u svim odeljcima i glavama Carinske tarife koje se odnose na zamenu zakonskog teksta nove verzije Harmonizovanog sistema - HS2022 (nove ili izmenjene ili brisane napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve; novi ili brisani tarifni brojevi, podbrojevi i međupodbrojevi);

2.         promene u HS komentaru u svim odeljcima i glavama Carinske tarife, koje su posledica HS2022 (prilagođavanje terminologije, objašnjenja, dopuna novim robama i novim isključenjima i sl.), a u skladu sa Korelacionom tabelom HS2017-HS2022; i

3.         promene u HS komentaru u nekim odeljcima i glavama Carinske tarife, koje su posledica odluka HS komiteta o svrstavanju određene robe, donetih u skladu sa važećom HS2017, kao i neke promene na predlog Sekretarijata SCO, u cilju ujednačavanja prakse u svrstavanju određene robe među članicama.

Takođe, na sednici su razmatrane odluke donete na 63. i 64. sednici HS komiteta i njihov uticaj na nomenklaturu HS2017/HS2022 i pripremljen je predlog ispravki uočenih tehničkih grešaka u HS 2022 (Corrigendum procedure).

Uzimajući u obzir obim i složenost materijala koji je raspravljan na sednici Pododbrora većina tačaka koje se odnose na konkretna tehnička pitanja u vezi sa svrstavanjem određene robe su odložene za sledeću sednicu Podkomiteta (maj 2020. godine).

Očekuje se da pripremljeni tekst Predloga HS komentara bude usvojen na narednoj 65. sednici HS komiteta u martu 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 02.12.2019.