Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u periodu januar-septembar 2018. iznosio je 4,5%. S proizvodne strane, rast beleže svi sektori, a najbrži rast zabeležen je u građevinarstvu i poljoprivredi, dok se u okviru usluga posebno ističe rast u trgovini, saobraćaju, turizmu, ugostiteljstvu i sektoru informisanja i komunikacija.

Povoljna kretanja beleže se i u prerađivačkoj industriji. S rashodne strane, rast bruto domaćeg proizvoda vođen je pre svega snažnim rastom investicija i povoljnim kretanjima na tržištu rada, koja za rezultat imaju održiv rast finalne potrošnje.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, industrijska proizvodnja u oktobru bila je viša za 3,2%, vođena rastom prerađivačke industrije od 5,6%. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u tri četvrtine oblasti, a najveći pozitivan doprinos rastu industrije potekao je od proizvodnje osnovnih metala. U periodu januar-oktobar, međugodišnji rast ukupne industrije iznosio je 2,4%, a njenog prerađivačkog sektora 2,9%.

Međugodišnje posmatrano, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet robe u trgovini na malo u oktobru realno je povećan za 5,3%, a ukupno u periodu januar-oktobar za 4,1%.

Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-oktobar, kao rezultat rasprostranjenog rasta izvoza prerađivačke industrije ostvaren je međugodišnji rast robnog izvoza od 8,3%. Istovremeno, uvoz je povećan za 13,7%, pre svega kao rezultat rasta uvoza opreme za potrebe investicija i sredstava za reprodukciju za potrebe industrije.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u trećem tromesečju 2018. godine iznosila 11,3%, što je njen najniži nivo od kada postoje uporedivi podaci. Pored toga, stopa zaposlenosti dostigla je 49,2%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.12.2018.