Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA GRADA BROGRADA ODRŽANA 30. NOVEMBRA 2018. GODINE


Odbornici Skupštine grada usvojili su na sednici Predlog odluke o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kojem je nosilac prava svojine Grad Beograd. Odlukom je predviđeno da se dužniku koji izvrši jednokratno izmirenje starog duga vrši otpust dela duga u iznosu od 40 odsto. Ukoliko se sa dužnikom zaključi sporazum o izmirenju duga na tri mesečne rate, otpust dela duga iznosiće 30 odsto, na šest mesečnih rata 20 odsto, a na 12 mesečnih rata vrši se otpust duga od 10 odsto. Sporazum se može zaključiti i na rok duži od 12, ali ne duži od 24 meseca, što je slučaj u kojem nema otpusta duga.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio je da je Grad Beograd poslovne prostore od opština preuzeo 1. januara 2017. godine.

"Tada je nenaplaćeni dug za poslovne prostore iznosio oko 3,5 milijardi dinara, a u međuvremenu je mnogo firmi otišlo u stečaj ili ugašeno. Reprogramom ovih dugova pokušavamo da naplatimo deo potraživanja. Ne smatramo da bi Grad Beograd trebalo da gazduje poslovnim prostorom i smatramo da bi ga trebalo prodavati po tržišnim cenama", rekao je Vesić.

On je dodao da će grad ubuduće zakupcima koji izmiruju svoje obaveze nuditi da kupe poslovne prostore koji nisu deo restitucije.

"Ljudi koji kupe određeni poslovni prostor, platiće porez na imovinu i uređivati te prostorije, što jednostavno nije posao kojim bi grad trebalo da se bavi. Pre pola godine promenili smo praksu i sada svaki zakupac poslovnog prostora potpisuje izvršnu ispravu sa Gradom Beogradom kod notara, što nam omogućava brzo i efiksno naplaćivanje svih dugovanja", naglasio je zamenik gradonačelnika.

Odbornici su usvojili i Izmenu i dopunu Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kojem je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2016, 67/2017 i 64/2018).

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na tertoriji grada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, kao i Odluku o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013, 87/2014, 69/2015, 113/2016, 78/2017 i 95/2017). Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da će u većini gradskih zona porez na imovinu biti niži jer padaju cene nekretnina zbog velike stambene izgradnje.

"U centru grada cene nekretnina rastu, ali ni tu porez neće moći da se poveća više od dva odsto, koliko je ograničenje. Slažem se da sistem zona nije najbolje uređen, jer isti sistem poreza imaju oni koji stanuju u novim zgradama, vilama i “običnim” kućama. U saradnji sa katastrom, pokrenuli smo inicijativu za promenu sistema i krenućemo u masovnu procenu. Trenutno se rade pilot-projekti na Vračaru i Savskom vencu i ukoliko se to pokaže kao pozitivno, nadamo se da ćemo od sledeće godine taj sistem moći da primenimo u čitavom Beogradu. To znači da će svaka zgrada biti pojedinačno procenjivana, pa će se samim tim, u zavisnosti od različitih faktora, biti određena visina poreza. Smatramo da je to najpoštenije i tako ćemo nastaviti da radimo", rekao je Vesić.

Prema rečima vršioca dužnosti podsekretara za finansije, Milomira Đurovića, u periodu od 1. januara do 30. septembra cene stanova i garaža u centru su neznatno povećane, jer su u prometu nove nepokretnosti, dok je u ostalim delovima grada primećen blagi pad cena.

"Što se tiče poreza na imovinu za 2019. godinu, utvrđeno je da se isti ne može povećati više od dva odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će obveznici za čije su nepokretnosti cene pale dobiti niži iznos poreza u skladu sa sadašnjom vrednošću", rekao66 je Đurović.

Gradski odbornici usvojili su i Odluku o konverziji potraživanja grada po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu preduzeća “Trajal korporacija” u ukupnom iznosu 4,8 miliona dinara.

Skupština grada Beograda saglasila se sa nekoliko rešenja koja se tiču javno-privatnog partnertsva u oblasti gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu. Kako je precizirao zamenik gradonačelnika Goran Vesić, jedna od važnih stvari unetih u nacrte aneksa ugovora tiče se obavezne kupovine busplus kartica svih zaposlenih kod privatnih prevoznika, što do sada nije bio slučaj.

"Tu nema izuzetka jer im je to obaveza. U suprotnom će se raskidati ugovor. Takođe, svi vozači moraju da imaju uniforme. Ako se putnik zatekne bez karte u vozilu privatnog prevoznika, pet hiljada dinara će se naplaćivati kazna po putniku za privatnog prevoznika. Kazniće se i ako nemaju kamere u vozilima, vaj-faj, a ako autobus nije čist kazna je 20 hiljada dinara. Do kraja godine potpisaćemo isti takav ugovor i sa glavnim gradskim prevoznikom, te će i oni imati iste obaveze: poštovanje reda vožnje, uredne vozače, putnike sa validnim kartama. To je uvođenje reda u ovaj system", rekao je Vesić.

Gradski prevoz, dodao je Vesić, bolje će funkcionisati ovim merama, veća će biti kontrola, a građani će imati bolju uslugu.

Na sednici su date i saglasnosti na rebalanse III programa poslovanja za 2018. “Puteva Beograda” i “Sava centra”, kao i na statute Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, “Ade Ciganlije” i Turističke organizacije Beograda.

Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora “Beogradske tvrđave”, Program pružanja neophodnih mera i aktivnosti za održavanje javnih manifestacija na teritoriji Beograda i izmena rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti “Gradske čistoće”.

Na sednici Skupštine grada odbornici su usvojili Odluku o podizanju spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću, koju je podneo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u svojstvu građanina, kao i Rešenje o obrazovanju Odbora za podizanje spomenika.

Obrazlažući predlog, predsednica Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica i zamenica poredsednika Skupštine grada, Andrea Radulović, podsetila je na istorijsku ličnost kralja Aleksandra i tragičnu smrt u marsejskom atentatu 9. oktobra 1934. godine, čime je postao prva žrtva fašizma u Evropi.

"Učešćem i komandovanjem u Prvom i Drugom balkanskom ratu, kao i u Prvom svetskom ratu, Aleksandar Prvi Karađorđević pružio je neizmeran doprinos oslobođenju srpskog i drugih balkanskih naroda od Otomanskog i Austrougarskog carstva", rekla je Andrea Radulović.

Ona je podsetila da u tekućoj godini obeležavamo 100 godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu i ovo je dostojna prilika da mu kao društvo odamo počast.

"Podizanje spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću, koji je otkriven prošle nedelje u Novom Sadu, kao i budućeg spomenika kralju Aleksandru, jedan je od načina da pokažemo naš odnos prema sopstvenoj istoriji, negujemo kulturu sećanja, ali i da pošaljemo poruku doslednosti i kontinuiteta, vrednosti, napretka i prosperiteta, koje je kralj Aleksandar delio sa našim narodom", rekla je Andrea Radulović.

Usvajanjem pomenute inicijative objedinjeni su i raniji planovi, želje i inicijative Beograđana u vezi sa podizanjem spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću.

Skupština Grada Beograda usvojila je više izmena i dopuna planova detaljne regulacije, među kojima se ističe Plan detaljne regulacije područja između auto-puta Beograd - Novi Sad, saobraćajnice T6, Ulice cara Dušana i naselja Nova Galenika.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je podsetio da je u proteklih pet godina usvojeno 146 urbanističkih planova, istakavši da su urbanistički planovi osnov razvoja grada bez kojih ne bi bilo moguće izdavanje građevinskih dozvola. Ukupna pokrivenost Beograda urbanističkim planovima je trenutno 65 odsto, naveo je Vesić, dok je pre pet godina iznosila 30 odsto.

- Usvajanjem ovog plana stiču se uslovi da sledeće godine bude započeta izgradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Tu će se graditi 1.000 stanova, ukupne bruto površine 100.000 kvadratnih metara. Grad Beograd je izdvojio novac u planu za 2019. godinu, a u planu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda smo izdvojili novac za izgradnju infrastrukture, kako bi Građevinska direkcija Srbije mogla da počne sa izgradnjom stanova - rekao je Vesić.

Na sednici su usvojeni i Predlog plana detaljne regulacije za blokove između ulica Knez Danilove, Vladetine, Dalmatinske i Stanoja Glavaša, Predlog plana detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa “Ćuran” i Predlog plana detaljne regulacije područja između planirane saobraćajnice Južni bulevar, sportskog kompleksa “Obilić”. Odbornici su usvojili i Predlog plana detaljne regulacije područja između auto-puta Beograd - Novi Sad, saobraćajnice T6, Ulice cara Dušana i naselja Nova Galenika, Predlog izmena Plana detaljne regulacije za područje između Francuske, Ulice cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put, dogradnju rezervoara i rekonstrukciju crpne stanice “Pionir”, u delu od Volgine do Jovanke Radaković, kao i Predlog izmena Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima u Dobanovcima.

Prema rečima rukovodioca sektora za urbanističko planiranje Sekretarijata za urbanizam Svetlane Jovičinac, urbanistički planovi su osnov razvoja grada.

"Planovi će doprineti unapređenju planskog razvoja delova grada koji do sada nisu bili pokriveni planovima, što se naročito odnosi na delove opština Vračar, Zemun i Palilula. Za predmetne prostore planirana je i adekvatna saobraćajna i komunalna infrastruktura, kao i opremanje sadržajima socijalnog standarda, poput škola, vrtića i zdravstvenih ustanova", rekla je Svetlana Jovičinac.

Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su Predlog odluke o dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016 - dr. odluka i 19/2017).

Kako je u obrazloženju istakao vršilac dužnosti podsekretara za komunalne i stambene poslove Nikola Rajičić, izmenom ove odluke Grad Beograd daje mogućnost gradskim opštinama da dozvole sugrađanima uvođenje kućnih ljubimaca u šalter sale i uslužne centre.

"To će moći da se učini pod uslovima koji su definisani odlukom, odnosno psi moraju da budu isključivo na povocu, mačke u transporterima, dok i dalje ostaje na snazi zabrana uvođenja opasnih rasa pasa", rekao je Rajičić.

Na sednici gradske skupštine usvojena je Odluka o osnivanju Prihvatilišta za decu Beograda kao jedinstvene ustanove socijalne zaštite u nadležnosti grada.

"Današnjom odlukom smo pokazali da uvek brinemo za one kojima je pomoć najpotrebnija, a imajući u vidu da je Prihvatilište za decu i mlade ustanova od posebnog značaja, grad je nakon dužeg vremenskog perioda obezbedio novi prostor znatno većeg kapaciteta, čime će se obezbediti uslovi za kvalitetniji rad zaposlenih u ustanovi i naravno neuporedivo bolji uslovi za boravak korisnika. Samim tim prihvatilište će moći da funkcioniše kao jedinstvena samostalna ustanova socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda. Rad sa decom koja su u stanju socijalne ugroženosti, zlostavljana, zanemarivana, zatečena u skitnji, prosjačenju, dugi niz godina bio je izrazito otežan. U toku godine kroz prihvatilište prođe od 400 do 600 dece, uzrasta od 7 do 18 godina, koja pripadaju svim kategorijama sistema socijalne zaštite. Zato nam je i bilo veoma važno da tu decu odvojimo od korisnika Zavoda za vaspitanje dece i omladine - dece i mladih koji su u sukobu sa zakonom i kojima je sud izrekao meru upućivanja u vaspitnu ustanovu zbog direktnog nepovoljnog uticaja", izjavila je Nataša Stanisavljević.

Podsećamo da će novi prostor u kojem će Prihvatilište za decu fukncionisati kao samostalna ustanova od 1.700 kvadratnih metara u Ulici Živka Davidovića imati sve neophodne kapacitete i uslove, pa je sigurno da će moći da primi veći broj dece, čime će se znatno doprineti njihovom boljem i kvalitetnijem životu.

Otvaranje je planirano početkom 2019. godine. Pored senzorne sobe, imaće i odvojeni deo za nove korisnike, gde će se vršiti prijem i tek nakon procene odlučivaće se gde će se korisnik najadekvatnije zbrinuti, imaće 16 spavaćih soba za decu, odvojene prostorije za dnevni boravak, radioničarski rad, individualne tretmane i slično. Posedovaće biblioteku sa informatičkom radionicom, dve sale za radionice, sobu za bezbedonosno ispoljavanje besa. Obezbeđeni su svi potrebni sanitarno-higijenski uslovi koji podrazumevaju dovoljan broj kupatila, odvojeni medicinski blok, blok za prijem novih korisnika i sl. Pored prihvatilišta, u odvojenom delu zgrade biće prostor za uslugu Svratišta sa sadržajima koji će menjati način funkcionisanja dece koja imaju neadekvatne načine života.

Grad Beograd u sklopu delatnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu najdirektnije pruža podršku očuvanju porodice, naročito porodice koja se usled negativnih socijalnih indikacija nalazi u riziku. Trudimo se da u saradnji sa drugim relevantnim institucijama zajedničkim snagama pružimo podršku i pomoć svoj deci kojoj je ona potrebna.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 2.12.2018.
Naslov: Redakcija