Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. DECEMBRA 2015. GODINE SEDNICE PARLAMENTARNOG FORUMA ZA ENERGETSKU POLITIKU, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA - RAZMATRANJE MOGUćIH MODELA FINANSIRANJA PROJEKATA ZA UNAPREđENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU I INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM


Sedmi sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije biće održan 3. decembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Razmatranje iskustava i mogućih modela finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Republici Srbiji.

37. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova biće održana 3. decembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Inkluzija osoba sa invaliditetom – pristupačnost i osnaživanje.                 

Sednica Odbora će se, na osnovu člana 44. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, održati zajedno sa sednicom Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

32. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana 3. decembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Inkluzija osoba sa invaliditetom – pristupačnost i osnaživanje

Odbor će ovu sednicu, na osnovu člana 44. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, održati zajedno sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija