Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA: PRIMENA PROPISA POčELA 1. DECEMBRA 2015. GODINE


Na osnovu člana 338. stav 2. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br.145/2014) Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva("Sl. glasnik RS", br. 97/2015 - dalje: Uredba)kojom se bliže utvrđuju uslovi, način i postupak monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva i čija je primena počela od 1. decembra 2015. godine.

Saglasno međunarodnom javnom tenderu "Usluga obeležavanja (markiranja) derivata nafte broj 404-02-35/2013-03, za lice koje će sprovoditi uslugu obeležavanja (markiranja) derivata nafte u Republici Srbiji, koja obuhvata i obezbeđenje monitoringa na zahtev Ministarstva rudarstva i energetike, izabrana je grupa ponuđača koju zastupa "SGS Beograd" d.o.o. Beograd.

Uredba predstavlјa značajan korak u daljoj implementaciji direktiva vezanih za kvalitet goriva, radi unapređenja kvaliteta derivata nafte na tržištu Republike Srbije, zaštitu potrošača derivata nafte i smanjenje emisija štetnih gasova u atmosferu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 02.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija