Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU: UREDBA ćE SE PRIMENJIVATI OD 1. JANUARA 2016. GODINE. USKLAđIVANJE OBUHVATA IZMENE, ODNOSNO DOPUNE NAIMENOVANJA, NUMERIčKIH OZNAKA, NAPOMENA I OSNOVNIH PRAVILA ZA PRIMENJIVANJE CARINSKE TARIFE


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 19. novembra 2015. godine usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015 - dalje: Uredba), koja je objavljena1. decembra 2015. godine.

Ovom Uredbom nacionalna Carinska tarifa usklađena je sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2016. godinu.

Ova Uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

CT2016 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2016. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2015-CT2016 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

Uredba će se primenjivati od 1. januara 2016. godine.

Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 02.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija