Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA: PROSEčNO NEDELJNO RADNO VREME čLANA POSADE VOZILA U BILO KOM čETVOROMESEčNOM PERIODU NE SME DA BUDE DUżE OD 48 čASOVA, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD. NAJDUżE RADNO VREME čLANA POSADE, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD, NE SME DA BUDE DUżE OD 14 čASOVA U PERIODU OD 24 čASA, A NAJDUżE NEDELJNO RADNO VREME čLANA POSADE VOZILA MOżE DA IZNOSI 60 čASOVA, UKLJUčUJUćI I PREKOVREMENI RAD. U SLUčAJU NOćNOG RADA RADNO VREME NE SME DA BUDE DUżE OD DESET čASOVA TOKOM PERIODA OD 24 čASA


Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon), koji stupa na snagu 4. decembra 2015. godine, postignuta je usaglašenost nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti vremena upravljanja vozilom i odmora vozača teretnih vozila i autobusa.

Zakon će se primenjivati na vozače teretnih vozila i autobusa, kako u međunarodnom, tako i u unutrašnjem saobraćaju, koji su dužni da sa sobom nose i na zahtev nadzornog organa (policijskog službenika ili saobraćajnog inspektora) pruže na uvid tahografske listiće, ručne unose ili štampane ispise, odnosno potvrde o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana, kao i karticu vozača za digitalni tahograf, ako je poseduju.

Za nepoštovanje navedene obaveze za vozače propisana je novčana kazna u iznosu od 30.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova, uz izricanje dva kaznena poena.

Zakonom je predviđeno da:

1. prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu ne sme da bude duže od 48 časova, uključujući i prekovremeni rad.

2. najduže radno vreme člana posade, uključujući i prekovremeni rad, ne sme da bude duže od 14 časova u periodu od 24 časa,

3. najduže nedeljno radno vreme člana posade vozila može da iznosi 60 časova, uključujući i prekovremeni rad,

4. u slučaju noćnog rada radno vreme ne sme da bude duže od deset časova tokom perioda od 24 časa.

Izvor: Redakcija, 02.12.2015.