Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: ODREđENE SU ZONE KAO JEDAN OD KRITERIJUMA ZA UTVRđIVANJE NAKNADE ZA UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA


Pravna baza Paragraf Lex

Na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda www.beoland.com postavljene su nove granice zona u skladu sa Odlukom o određivanju zona na teritoriji grada Beograda  ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2009, 45/2010, 54/2011 i 78/2014). Ovom odlukom određene su zone kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, a definisane su u zavisnosti od tržišne vrednosti zemljišta i objekata, pokrivenosti vrstom planskog dokumenta, stepenom komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno gradskih opština, razvojnih mogućnosti prostora i ostalih uslovljenosti.

Najvažnija novina je uvođenje novih Zona ulaznih pravaca, na prostoru Pančevačkog puta, Bubanj potoka, Ibarske magistrale, privrednih zona Surčin i Dobanovci, kao i pravca ka Novom Sadu. Zone određene ovom odlukom su: Prva zona koja obuhvata i Zonu zaštite zelenila, Ekstra zonu stanovanja i Ekstra zonu poslovanja, Druga zona, Treća zona, koja obuhvata i Zonu ulaznih pravaca, Četvrta zona, Peta zona, Šesta zona, Sedma zona, Osma zona i  Zona specifičnih namena.

Izvor: Vebsajt Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 2.12.2014.