Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVE DEKLARACIJE ZA IZVOZ PREHRAMBENIH PROIZVODA I SUPLEMENATA IZ SRBIJE U EU OD 13. DECEMBRA 2014.GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

Roba srpskih izvoznika prehrambenih proizvoda i suplemenata na tržište Evropske unije (EU) od 13. decembra mora biti u potpunosti deklarisana u skladu sa novom regulativom EU 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani.

Ovom regulativom su precizno utvrđeni uslovi za deklarisanje, označavanje upakovane i neupakovane hrane, kao i određeni uslovi reklamiranja hrane, a ona obezbeđuje visok nivo zaštite potrošača, pravo na ispravnu i jasnu, neobmanjujuću informaciju o hrani.

Najznačajnije novine, koje donosi primena, odnose se prvenstveno na obavezu deklarisanja sastojaka koji mogu da izazovu alergije i intolerancije u spisku sastojaka naglašavajući ih drugačijim fontom, stilom ili bojom pozadine.

Definisana je minimalna veličina, mesto porekla, zemlja porekla, način navođenja roka trajanja, naziv hrane mora sadržati podatke o fizičkom stanju hrane, potrebno je pored naziva dodati i niz upozorenja ako proizvod sadrži kofein, fitosterole i mnoge druge supstance.

Odredbe Regulative o nutritivnom označavanju (članovi 30-35) će se obavezno primenjivati od 13.12.2016. godine ali samo ako proizvod ne sadrži nutritivnu ili zdravstvenu izjavu ili dodate vitamine i minerale - u suprotnom, mora se primenititi kompletna Regulativa 1169/2011 zajedno sa članovima 30-35, već od 13.12.2014.

Srpski Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013 i 101/2013) je u najvećoj meri usklađen sa Regulativom EU 1169/2011, ali njegova primena je obavezujuća od aprila 2015. godine, do kada se za pakovanje hrane može koristiti ambalaža originalnog pakovanja proizvedena do stupanja Pravilnika na snagu, a hrana u takvoj ambalaži može biti u prometu do isteka roka trajanja.

Izvor: Tanjug, 2.12.2014.