Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRITIKE NACRTA ZAKONA O UDŽBENICIMA: NEDOPUSTIVA DRżAVNA INTERVENCIJA U OBLASTI CENA, KAO I ELIMINACIJA S TRżIšTA KNJIGA čIJI JE TRżIšNI UDEO MANJI OD 15 ODSTO


Pravna baza Paragraf Lex

Evropsko udruženje izdavača udžbenika uputilo je kritiku na Nacrt zakona o udžbenicima, ocenjujući da će naneti ozbiljnu štetu kvalitetu obrazovanja u Srbiji i dramatično pogoršati poziciju izdavača, kao i da neće unaprediti situaciju na tržištu udžbenika u Srbiji, niti će imati pozitivan efekat na obrazovna postignuća srpskih đaka.

Udruženje dalje navodi da će zakonska rešenja dramatično pogoršati poziciju srpskih obrazovnih izdavača, što će za rezultat imati zatvaranje mnogih manjih izdavačkih kuća i otpuštanje velikog broja kvalitetnih ljudi, specijalizovanih za obrazovno izdavaštvo.

Udruženje ocenjuje da će eliminacija s tržišta knjiga čiji je tržišni udeo manji od 15 odsto ugušiti zdravu konkurenciju i ukinuti raznovrsnost, koja je jedan od ključnih principa savremenog obrazovanja. Navodi se i da je državna intervencija u oblasti cena u suprotnosti je sa slobodom preduzetništva, te da će autore i izdavače u inoviranju udžbenika obeshrabriti činjenica da će se novi udžbenici odobravati tek svake četiri godine.

Evropsko udruženje izdavača udžbenika je neprofitna organizacija koja, kako se navodi u saopštenju, više od 20 godina savetuje svoje članove oko svih pitanja u vezi sa obrazovnim izdavaštvom.

Izvor: Tanjug, 2.12.2014.