Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DUG DRŽAVE U OKTOBRU POVEĆAN ZA 90 MILIONA EVRA


Pravna baza Paragraf Lex

Fiskalni savet Srbije saopštio je da je na kraju oktobra dug države iznosio 22,7 milijardi evra, odnosno 69,5 odsto BDP, i da je u tom mesecu povećan za oko 90 miliona evra

Podatak o visini javnog duga koji je objavilo Ministarstvo finansija od 67,2 odsto BDP niži je zbog užeg obuhvata javnog duga, jer ne uključuje ukupni dug lokalnog nivoa vlasti, ali i upotrebe većeg nominalnog BDP pri obračunu.

Fiskalni savet je, u skladu s poslednjim procenama ekonomske aktivnosti u 2014. godini, snizio procenu nominalnog BDP za oko jedan odsto.

Deficit opšte države u oktobru iznosio je oko dve milijarde dinara, što je osetno niže u poređenju sa ovogodišnjim mesečnim prosekom od oko 15 milijardi dinara.

Ovaj fiskalni rezultat je, međutim, privremenog karaktera i u najvećoj meri posledica je očekivanog sezonskog rasta prihoda od poreza na dodatu vrednost, dok su rashodi realizovani u uobičajenom mesečnom iznosu.

Ukupan fiskalni deficit u 2014. godini bi mogao biti nešto manji od prethodnih procena i iznositi oko 290 milijardi dinara, uglavnom zbog većih ušteda na nivou Republike, ukazuje Savet.

Niži rashodi za robu i usluge i nastavak neefikasnog izvršenja javnih investicija minus u republičkom budžetu mogli bi smanjiti za oko 20 milijardi dinara u odnosu na rebalansom predviđene 224 milijardi dinara, navodi se u saopštenju. 

Izvor: Večernje novosti, 2.12.2014.