Zastava Bosne i Hercegovine

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Paragraf organizuje vebinar 29. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 29. novembra 2023. godine, vebinar na temu “Najnovije izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja”.

Prvi deo vebinara biće posvećen prezentaciji izmenjenih i dopunjenih odredaba prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023). Biće obrađene teme koje se odnose na ocenjivanje i vladanje učenika, odgovornost učenika i roditelja, vaspitno-disciplinski postupak i mere, organizaciju nastave i aktivnosti, sastav i mandat organa upravljanja, izbor i nadležnost direktora ustanove, stručne organe i druge aktuelne teme.

U drugom delu vebinara biće predstavljene izmene i dopune u posebnim zakonima - Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonu o udžbenicima, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 92/2023.

U trećem delu vebinara biće predstavljene novine i aktuelnosti u oblasti radnih odnosa u prosveti koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa, obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, normu neposrednog rada i druge aktuelnosti vezane za zapošljavanje u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa novinama u odredbama o ocenjivanju učenika u toku školske godine i opštem uspehu, odgovornosti učenika i roditelja i ocenjivanju vladanja, vaspitno-disciplinskom postupku i merama, kao i o dužnostima i nadležnostima školskih organa.

Takođe, biće prikazane novine u posebnim zakonima.

Na vebinaru će biti predstavljene i aktuelnosti u vezi sa obrazovanjem nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, zasnivanjem radnog odnosa, normom neposrednog rada, kao i druge aktuelnosti vezane za zapošljavanje, preuzimanje i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima i ostalim zaposlenima u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama.

Teme vebinara:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Ocenjivanje učenika u toku školske godine i opšti uspeh
 • Odgovornost učenika i roditelja i ocenjivanje vladanja
 • Vaspitno-disciplinski postupak i mere
 • Dužnosti i nadležnosti organa ustanove

IZMENE I DOPUNE POSEBNIH ZAKONA U OBLASTI PROSVETE

 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o udžbenicima

NOVINE I AKTUELNOSTI U RADNIM ODNOSIMA

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, norma neposrednog rada
 • Druge aktuelnosti vezane za zapošljavanje, preuzimanje i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Predavači:

 • Nataša Ćirić - diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković - advokat

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Najnovije izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 02.11.2023.