Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu izmeniće dosadašnju praksu, te će odgovornost za kršenje Zakona biti zaoštrena i dosledno sprovođena


U Srbiji je potrebno objavljivanje što većeg broja informacija o radu organa javne vlasti, saglasili su se ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić.

U vezi sa nedavnim upozorenjem koje je Poverenik uputio Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u kojem je ukazao da odgovornost za kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), po pravilu, izostaje, ministarka je pružila uveravanja da će dosadašnja praksa biti izmenjena, a odgovornost za kršenje Zakona zaoštrena i dosledno sprovođena, navedeno je u saopštenju Poverenika.

Na sastanku, Brnabić je potvrdila da njeno Ministarstvo već sarađuje sa kancelarijom Poverenika u vezi sa Uredbom o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016), koja je izazvala reakcije javnosti i koja je protumačena kao uvođenje novog stepena tajnosti koji Zakon o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) ne poznaje, kao i da će ta saradnja biti nastavljena.

Povodom upozoravanja Poverenika na problem višegodišnjeg kašnjenja sa usvajanjem nužnih izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ministarka je najavila da će se u najdoglednije vreme intenzivirati aktivnosti na tom planu.

Brnabić je informisala Poverenika o daljim planovima na što široj primeni informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u funkciji efikasnijeg i lakšeg ostvarivanja prava građana što, uz ostalo, podrazumeva i nove oblike obrade ličnih podataka građana odnosno njihovu razmenu između različitih organa vlasti i uspostavljanje novih registara.

Poverenik je, s tim u vezi, podržavajući načelno sve ideje koje su u funkciji boljeg informisanja i ostvarivanja svih prava građana, ukazao na to da se ozbiljna pažnja mora posvetiti pitanjima bezbednosti, odnosno zaštiti ličnih podataka građana od moguće kompromitacije, a ministarka je pozvala Poverenika da joj s tim u vezi dostavi sve opservacije i pružila uveravanja da će tim pitanjima posvetiti ozbiljnu pažnju.

Šabić je podržao nastojanja tog Ministarstva usmerena na sprovođenje inicijative "Partnerstvo za otvorenu upravu" u Srbiji i obećao da će pružiti punu pomoć i podršku.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.11.2016.
Naslov: Redakcija