Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. NOVEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA I ODLUKA KOJE JE PODNEO VISOKI SAVET SUDSTVA


35. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1.Razmatranje Predloga zakona o jakim alkoholnim pićima, u načelu, koji je podnela Vlada;

2. Razno.

45. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, koji je podnela Vlada, unačelu,

2. Poziv na 54. sastanak KOSAK, koji će biti održan od 29. novembra do 1. decembra 2015. godine u okviru parlamentarne dimenzije luksemburškog predsedavanja Savetom Evropske unije,

3. Poziv na regionalnu parlamentarnu konferenciju "Rad na jačanju regionalne saradnje na zapadnom Balkanu: dostignuća i perspektive", koja će biti održana na Jahorini 26. i 27. novembra 2015.godine,

4. Poziv na Interparlamentarni seminar "Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) iz 2013. godine: implikacije za zemlje proširenja", koji će biti održan u Briselu, 9. decembra 2015. godine.

Izvestioci za prvu tačku dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

20.sednica Odbora za zaštitu životne sredine biće održana 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali III na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada;

2. Razno.

143. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali IV.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 142. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o jakim alkoholnim pićima, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada.

52. sednica Odbora za pravosuđe,državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali IV na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju nasudijsku funkciju, kojije podneo Visoki savet sudstva;

 

2. Razmatranje Predloga odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneoVisoki savet sudstva;

 

3. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva;

 

4. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca;

 

5. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.11.2015.
Naslov: Redakcija