Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU: SINDIKATI PROTIV NACRT ZAKONA JER JE U SUPROTNOSTI SA KOLEKTIVNIM PREGOVARANJEM I KOLEKTIVNIM UGOVOROM


Dvadeset zakona, 900 koeficijenata, 15 različitih platnih osnovica, tako se do sada određivala plata zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona o sistemu plata u javnom sektoru slede promene, ali ne i za sve.

Funkcioneri, javna preduzeća, vojska - to su između ostalih sektori na koje se neće odnositi Nacrt zakona. Za ostale, ista osnovica zarade, 60 platnih razreda i raspon koeficijenata od jedan do sedam i po.

Pokrajinski sekretar, Branislav Bugarski, smatra da će Nacrt zakona izazvati negativne posledice, a sa njim su saglasni i u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalne zaštite Vojvodine, tvrdeći da je Nacrt zakona, između ostalog, u suprotnosti sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Pokrajinski socijalno – ekonomski savet (PSES) je poručio da se takav važan akt ne sme doneti bez socijalnog dijaloga.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, rekao je da se bez saglasnosti svih relevantnih činilaca i socijalnih partnera ne mogu donositi zakoni čija sadržina direktno utiče na materijalno i socijalno stanje ljudi.

"Ne mogu ovakvi zakoni biti predmet javne rasprave, a da prethodno nisu verifikovani od strane relevantnih socijalnih činioca. Ta načelna primedba, koja je upućena i prilikom usvajanja Zakona o radu, važi i u ovom slučaju", rekao je Vasin.

Predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, Dunja Civrić, je rekla da za ovaj sindikat Nacrt zakona nije prihvatljiv, jer je socijalni dijalog suštinski derogiran. Nacrtom zakona se ukidaju postojeća prava koja su regulisana kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, upozorila je Civrić.

Ovaj Sindikat smatra da je "proklamovani princip pravednosti" načelno narušen time što Nacrt zakona ne obuhvata ceo javni sektor nego jedan deo javnog sektora.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) zatražila je povlačenje Nacrta zakona jer se njime zaposleni stavljaju u neravnopravan položaj, a izuzeta su javna preduzeća i funkcioneri.

"Predložena zakonska rešenja su neustavna i diskriminatorska, uvode se zaposleni prvog i drugog reda, a platni razredi će umesto pravednosti doneti haos", ukazao je ASNS.

Po oceni tog sindikata u slučaju da predložena rešenja budu usvojena, bili bi ukinuti kolektivni ugovori.

"Predloženo je da koeficijente, osnovicu i razvrstavanje u platne razrede određuje Vlada svojim aktom, iako je pravo zaposlenih na kolektivno pregovaranje o platama, dodacima i naknadama", naveo je ASNS.

Istaknuto je i da će izuzimanjem od primene Zakona javna preduzeća i dalje praviti velike gubitke i isplaćivati neprimerene zarade, a funkcioneri biti "iznad naroda".

U resornom Ministarstvu su spremni na korekcije. Ipak, izrada Kataloga radnih mesta je pri kraju, a početkom 2016. godine sledi usvajanje Zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 10. novembra 2015. godine. Naredna rasprava biće održanna  U Nišu, 4. novembra 2015. godine, od 11 do 14 časova, u sali gradske Skupštine grada Niša, Nikole Pašića 24.

Izvor: Vebsajt RTV, 02.11.2015.
Naslov: Redakcija