Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VESTI U VEZI NOVODONETIH, U PRIPREMI, ILI IZMENJENIH PROPISA, OBJAVLJENIH U ČASOPISU PARAGRAF INFO U TOKU OKTOBRA MESECA 2014. GODINE: TEKSTOVI VESTI SE NALAZE U TABU čASOPISI/PARAGRAF INFO/BROJ 10 - OKTOBAR 2014. GODINE


POTREBA USAGLAŠAVANJA DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA SA DIREKTIVOM EU O KONTROLI DUVANA: • Oštrije mere u cilju veće kontrole duvana u Srbiji •

IZRAĐEN NACRT PREDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: • Predsednik Vrhovnog kasacionog suda postavio rok da svi sudovi do polovine novembra 2014. godine moraju da reše meritorno predmete starije od pet godina •

NACRT ZAKONA O PLATAMA: • Pravednost, transparentnost i uporedivost zarada u javnoj upravi - ciljevi koje Zakon treba da ostvari •

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE: • Narodna banka Srbije upozorava da bitkoin ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Srbiji •

NACRT ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA : • Poziv Unije poslodavaca Srbije na dostavljanje sugestija na Nacrt zakona •

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA U ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONU O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: • Novi Zakon o planiranju i izgradnji mogao bi da bude spreman za usvajanje već u novembru, ali bez dela o konverziji građevinskog zemljišta •

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: • Ustavni sud po hitnom postupku odlučuje o inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona •

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA: • Neophodnost izmena Zakona zbog skromnih efekata u dosadašnjoj primeni •

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM I INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA OD STRANE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG DRUŠTVA

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA SPROVOĐENJEM STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

NAJAVLJENO USVAJANJE ZAKONA O UVOĐENJU PLATNIH RAZREDA U JAVNOJ UPRAVI DO KRAJA 2014. GODINE

URAĐENA RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

PORESKI TRETMAN DONACIJA U NOVCU I ROBI (DOBRIMA): • Službeno mišljenje Ministarstva finansija •

PREDLOG IZMENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA: • Potrebno pronaći rešenje za negativne efekte kursnih razlika •

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE PROPISA IZ OBLASTI REVIZIJE JAVNIH DRUŠTAVA

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE ČLANA 10 STAV 1 PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA

PREDLOG ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

DONETA UREDBA O NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANJA I REEMITOVANJA AUTORSKIH DELA

PREGLED REŠENJA PREDVIĐENIH NACRTOM ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU NAKON ZAVRŠENE JAVNE RASPRAVE: • Predlog zakona bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri u decembru 2014. godine, dok se početak primene očekuje sredinom 2015. godine •

DO KRAJA OKTOBRA POČINJE JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: • Prikaz najvažnijih novina koje donosi novi Zakon •

ZAKON O ENERGETICI: • Otvaranje tržišta prirodnog gasa od 1. januara 2015. godine •

OBJAŠNJENJE O NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRAVNIH USLUGA IZVRŠITELJA

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: • Od 8. novembra 2014. godine obavezan stručni ispit za lica koja se bave posredovanjem •

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: • 29. oktobar 2014. godine •

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA IZDAVANJEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANJANJA GREŠKE U EVIDENTIRANJU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENJU KNJIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA: • Nedozvoljena obrada podataka o ličnosti potrošača bez osnova u zakonu •

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA: • Očekuje se da će se izmene Zakona usvojiti početkom 2015. godine •

Izvor: Redakcija, 2.11.2014.