Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU RS ZA 2019. GODINU: Fiskalni savet kritikuje rebalans budžeta, uz ocenu da se dodatno povećavaju rashodi budžetskih korisnika


Fiskalni savet je objavio opsežni dokument u kome je ocenio rebalans budžeta za 2019. godinu i zaključio da se dodatno povećavaju rashodi budžetskih korisnika. Kako navode u prvoj rečenici, rebalansom budžeta predviđeno je da se do kraja godine potroši sav višak sredstava koji je tokom 2019. ostvaren u budžetu. Prvi put još od 2014. godine.

Dalje navode da se rebalansom predviđa prihvatljiv nivo budžetskog deficita od približno 0,5 odsto BDP, ali da su mere koje uvećavaju budžetske rashode uglavnom problematične.

Takođe da je rebalansom planiran porast investicija u putnu infrastrukturu za 13 milijardi dinara, ali da nije izvesno da će se ovi rashodi ostvariti po planu. Novčana pomoć penzionerima od 5.000 dinara nije dobra mera socijalne politike, upozorili su u Fiskalnom savetu.

Ovo telo kaže da je rebalansom predviđeno dodatno uvećanje (za 10 milijardi dinara) za opremanje vojske i policije, kao i da su to već neuobičajeno visoki rashodi.

"Usvajanja Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) u aprilu 2019. donelo je veliki i, ocenjujemo, neopravdan budžetski trošak od devet milijardi dinara", stoji u oceni.

Ističu da je ekonomski najštetnija mera koju donosi predloženi rebalans je preveliko povećanje zarada u opštoj državi u rasponu od osam do 15 odsto, kao i da se pogoršava struktura zarada u opštoj državi jer se njihovo povećanje po različitim ministarstvima ponovo sprovodi mimo objektivnih parametara.

Fiskalni savet u Oceni predloženog rebalansa odgovora na dva pitanja. Prvo, da li je opravdano da se rebalansom budžeta dodatno povećaju javni rashodi i pređe iz fiskalnog suficita (koji bi se desio bez novih rashoda) u mali deficit?

Drugo, da li su nova sredstva iskorišćena za ekonomski opravdane namene? "Naše analize pokazuju da je pod određenim uslovima prihvatljivo da se višak sredstava u budžetu ove godine potroši", navodi se u saopštenju.

Javni dug Srbije smanjen je na nešto iznad 50 odsto BDP-a i zemlji ne preti više neposredna opasnost od izbijanja krize javnog duga - ali zato, dodaju, privredni rast u 2019. podbacuje.

"Zbog toga bi bilo u redu da se raspoloživa budžetska sredstva potroše, pre svega, za efikasan podsticaj privrednom rastu. Glavni problem predloženog rebalansa, međutim, je to što samo četvrtina novih sredstava ide na takve mere, tj. na izgradnju infrastrukture, pitanje je da li će se i to potrošiti, a novi rashodi Republike najvećim delom odlaze na neproduktivne namene", ocenjuju u Savetu.

Od predviđenih novih mera, ekonomski i fiskalno najneodgovornije je, smatraju preterano povećanje zarada u opštoj državi koje će u proseku premašiti 9,5 procenata i biti znatno veće od ostvarenog privrednog rasta, kaže se u saopštenju FS.

Vlada je predložila Narodnoj skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je na dnevnom redu tekuće sednice.

Fiskalni savet je, istovremeno, pripremio i analizu "Fiskalna i ekonomska kretanja u 2019. i strateške preporuke za budžet 2020. godine", koju će predstaviti zajedno sa ocenom rebalansa na konferenciji za medije u četvrtak 3. oktobra.

Izvor: Vebsajt Blic, 30.09.2019.
Naslov: Redakcija