Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE: Kraj oktobra 2019. godine rok za dostavu potvrde o upisu nove školske godine, za korisnike porodičnih penzija koji su to pravo ostvarili po osnovu školovanja na visokim školama ili fakultetima


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća da je kraj oktobra rok do kada studenti, koji koriste porodične penzije, moraju da dostave potvrde o školovanju, da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti.

Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija.

Pravo na porodičnu penziju imaju studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

Izvor: Vebsajt Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, 16.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija