Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA SEPTEMBAR 2018. GODINE


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 17,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,5 miliona, ili 19,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,1 milion, ili 80,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 881.297, od čega je 707.071 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 174.226 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.761,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 31,0 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 188,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.115 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovana su ukupno 4.373 plaćanja, u vrednosti od 39.705.392,35 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 02.10.2018.
Naslov: Redakcija