Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Novine u Nacrtu zakona odnose se na detaljno uređenje instituta prinudne likvidacije, na uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod društva sa ograničenom odgovornošću, ali i na prinudni otkup i pravo na prodaju akcija. Sa aspekta troška i efikasnosti, novina je uvođenje elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu, odnosno, overu potpisa, kao i uvođenje elektronske adrese za prijem pošte


Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima privredi će biti omogućeno jeftinije i efikasnije poslovanje, rečeno je na okruglom stolu u PKS-RPK Novi Sad gde je održana javna rasprava o tom propisu.

V.d. pomoćnika ministra privrede Dušan Vučković rekao je da se najznačajnije izmene u Nacrtu zakona odnose na detaljno uređenje instituta prinudne likvidacije.

Prema njegovim rečima, najbitnije izmene se odnose i na uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod društva s ograničenom odgovornošću, ali i na prinudni otkup i pravo na prodaju akcija.

Kao značajno, posebno sa aspekta troška i efikasnosti, Vučković je naveo i uvođenje elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu, odnosno, overu potpisa, kao i uvođenje elektronske adrese za prijem pošte.

"Imali smo obavezu po pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava, da se usaglasimo sa dve uredbe i jednom direktivom EU koja je iz oblasti korporativnog upravljanja, to je Uredba o evropskom društvu, o evropsko-ekonomskoj interesnoj grupaciji i direktiva koja se tiče prekograničnog pripajanja i spajanja društava kapitala", precizirao je Vučković.

Osnovni cilj je da se novim zakonskim rešenjem, usklađenim sa pravnim tekovinama EU, prevaziđu problemi primene nekih odredaba postojećeg propisa, pojednostavi i unapredi poslovanje privrede.

Okrugli sto u Novom Sadu organizovali su Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona.

Naredni okrugli sto o Nacrtu zakona biće održan 4. oktobra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 15, sala 1.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 29.09.2017.
Naslov: Redakcija