Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKCIONI PLAN ZA NACIONALNE MANJINE: Na kvartalnom nivou realizuje se oko 70 odsto predviđenih aktivnosti. Osim nacionalnih saveta, državnih i javnih institucija i lokalne samouprave dužne su da podnose tromesečne izveštaje o svom radu u sprovođenju tog Plana


Iz kvartala u kvartal realizuje se gotovo 70 odsto aktivnosti predviđenih Akcionim planom za nacionalne manjine, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Osim nacionalnih saveta, državnih i javnih institucija i lokalne samouprave dužne su da podnose tromesečne izveštaje o svom radu u sprovođenju tog Plana.

Akcioni plan propisuje i obaveze lokalnih vlasti, zbog čega su obuku prošli zaposleni iz više od 70 opština, što će pomoći lokalnim vlastima da sastavljaju izveštaje o tome šta rade u vezi sa unapređenjem položaja nacionalnih manjina, koje podnose Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

"Važno nam je kako se proces odvija tamo gde ljudi žive, gde je prva adresa na koju se obraćaju. Zaposleni koji su prošli obuku smatraju da će im ta znanja značajno pomoći u radu", dodala je Paunović.

Romski nacionalni savet je dobio novog predsednika, a Paunović je najavila da će Kancelarija koju vodi imati sastanak sa Evropskom komisijom na kome će biti reči o tome šta je Srbija uradila na unapređenju položaja romske nacionalne manjine.

"Izveštaj koji smo sačinili pokazuje da je najveći broj aktivnosti realizovan. Ima i kašnjenja u segmentu zdravstva, ali očekujem da se i to uskoro prevaziđe", dodala je ona.

Govoreći o zahtevu Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) da republički Savet za nacionalne manjine pokrene proceduru za reviziju Akcionog plana i postupak za povlačenje iz procedure nacrta manjinskih zakona, Paunović je rekla da u ovom trenutku o tim zahtevima ne treba raspravljati na Savetu, ali da se o njima već razgovaralo.

"Čitav posao mora da bude rađen u interesu svih nacionalnih manjina, a ne samo jedne. Trenutno na teritoriji Srbije funkcioniše 21 nacionalni savet", rekla je Paunović.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.10.2017.
Naslov: Redakcija