Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Alumni klub Pravosudne akademije predlaže konstitucionalizovanje početne obuke na Pravosudnoj akademiji kao uslov za sudijsku poziciju, te isključivanje Narodne skupštine RS iz procesa izbora sudija u kombinovani sastav VSS


Savetovanje "Reforma pravosuđa i izmena Ustava Republike Srbije" održano je 29. i 30. septembra 2017. u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) predstavljali su predsednik Siniša Trifunović i potpredsednik Bojan M. Petković.

Svojom diskusijom naslovljenom "Izbor sudija i kultura pravne proizvoljnosti" Petković je podsetio da su uslovi i kriterijumi za izbor sudija u ranijim postupcima bili neizmerivi i neuporedivi i ukazao je na farsičnost prvih rezultata primene novog Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), a koji pokazuju da 90% kandidata ima maksimalnu ocenu. Založio se za konstitucionalizovanje početne obuke na Pravosudnoj akademiji kao uslova za sudiju i to obrazložio potrebom ublažavanja situacije u kojoj najbolji mladi pravnici zaobilaze sudstvo, a da se ljudski kapital alocira u velike advokatske kancelarije.

Drugog dana savetovanja Trifunović je govorio o sastavu i nadležnostima pravosudnih saveta, sa naglaskom na Visokom savetu sudstva (VSS). Naglasio je da je u svrhu zadovoljenja demokratskih principa i kontrolnih mehanizama "kočnice i ravnoteže" među različitim granama vlasti bilo prikladno izabrati pristup koji bi isključio Narodnu skupštinu iz procesa izbora sudija u kombinovani sastav VSS-a, koji treba da bude sastavljen delom od sudija biranih od strane njihovih kolega, a delom od istaknutih pravnih stručnjaka izabranih od strane parlamenta koji ne bi smeli biti članovi političkih partija. Ovakav model bi istovremeno predstavljao i depolitizaciju VSS-a, ali i obezbedio veći stepen zaštite od eventualne korupcije i kronizma, koji su uvek mogući kada se vlast koncentriše u malom krugu funkcionera, a ovim ciljevima bi doprinela i rotaciona izmena dela članstva pravosudnih saveta svake godine.

Na savetovanju se raspravljalo i o pitanju da li će sudska vlast zaista biti nezavisna ako Narodna skupština ne bude birala sudije, pa je u svom izlaganju dr Bogoljub Milosavljević postavio pitanje da li vlast koja samu sebe bira može biti odgovorna i da li može da se ne pretvori u nešto što se zove "sudokratija", tj. da li će postojati nešto što može da kontroliše sudsku vlast, te je naveo da nije teško zamisliti da politika može da kontroliše sudsku vlast čak i ako se ona sastoji i samo od sudija.

Na skupu su govorili i dr Nebojša Šarkić, dr Dragoljub Popović, dr Tanasije Marinković, sudije Gordana Ajnšpiler Popović, Dragana Boljević, Omer Hadžiomerović, dr Miodrag Majić i dr.

Izvor: Vebsajt Alumni kluba Pravosudne akademije, 30.09.2017.
Naslov: Redakcija