Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U SEPTEMBRU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru je, za 22 radna dana, realizovano ukupno 15,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 28,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,9 miliona, ili 71,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 687.966, od čega se 494.037 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 193.929 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.288,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,2 milijarde dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 149,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 11.880 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.824 plaćanja, u vrednosti od 29.074.801,35 evra. Pomenuti sistem je radio bez zastoja i raspoloživost je iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.10.2014.