Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME: CILJ USVAJANJA OVOG ZAKONA JE OSTVARIVANJE I ZAšTITA ODBRAMBENIH, BEZBEDNOSNIH I SPOLJNOPOLITIčKIH INTERESA


Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Bratislav Gašić predstavio je u Skupštini Srbije Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, kojim se uređuju način i uslovi izvoza i uvoza te opreme i naoružanja, njihov tranzit i transport, kao i pružanje brokerskih usluga.

Gašić je uputio poziv poslanicima da glasaju za taj zakon, kojim se, kako je objasnio, regulišu i postupci izdavanja dozvole i ovlašćenja nadležnih organa u njegovom sprovođenju.

Prema njegovim rečima, cilj usvajanja tog propisa jeste ostvarivanje i zaštita odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Srbije, međunarodnog kredibiliteta naše zemlje, kao i obezbeđenje poštovanja međunarodnih obaveza u toj oblasti.

On je naglasio neophodnost donošenja tog zakona zbog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa novim pravilima i procedurama EU, kao i zbog primene međunarodnih sporazuma, konvencija i režima koje je Srbija prihvatila, ili namerava da to učini.

Takođe, kako je naveo, razlog za usvajanje tog dokumenta jeste i neophodnost stvaranja pravnog okvira za uspostavljanje čvršćeg sistema kontrole u toj oblasti i eliminisanje mogućih neželjenih izvoza i trgovine tom robom.

Pored toga, Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, koji je sada na snazi, donet je 2005. godine i odnosio se na državnu zajednicu Srbija i Crna Gora koja je tada postojala, a u međuvremenu su sve zemlje u regionu donele nacionalne zakone u toj oblasti, objasnio je ministar.

On je naglasio da predloženi zakon sadrži sedam delova, među kojima su, osim uvodnih, i odredbe o uslovima za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, odredbe o dozvoli, transportu i tranzitu NVO, nadzoru, kao i kaznene, prelazne i završne odredbe.

Gašić je naveo i da namenska industrija ostvaruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa inostranstvom, pri čemu je Srbija najveći izvoznik naoružanja i vojne opreme u regionu jugoistočne Evrope.

Od prihoda ostvarenih izvozom moguće je sprovesti modernizaciju vojnih snaga naše zemlje, ulagati u revitalizaciju postojećih kapaciteta namenske industrije i konačno usmeriti veća sredstva u istraživanje i razvoj naoružanja i vojne opreme, rekao je ministar.

On je ukazao i na konstantan rast broja izdatih dozvola za izvoz i uvoz kontrolisane robe u ministarstvu nadležnom za poslove spoljne trgovine, kao i njihove vrednosti.

Gašić je, nabrajajući broj izdatih dozvola za izvoz, rekao da je u 2006. godini izdato 300 dozvola u vrednosti od približno 346 miliona dolara, u 2007. godini 372 dozvole vredne oko 300 miliona dolara, u narednoj godini 343 dozvole u vrednosti od približno 581 milion dolara, dok je u 2009. godini izdato 360 dozvola vrednih oko 467 miliona dolara.

U 2010. godini izdato je 348 dozvola u vrednosti od oko 757 miliona dolara, u 2011. godini 324 dozvole ukupne vrednosti 369 miliona dolara, u 2012. godini 366 dozvola vrednih oko 460 miliona dolara, a prošle godine 444 dozvole u vrednosti od približno 775 miliona dolara, istakao je ministar i dodao da je ove godine, zaključno sa 30. junom, izdato 190 dozvola.

Kada je reč o uvozu, kako je naveo, u 2006. godini izdato je 100 dozvola u vrednosti od oko 12 miliona dolara, u 2007. godini 135 dozvola vrednih približno 57 miliona dolara, u 2008. godini 176 dozvola u vrednosti od oko 129 miliona dolara, dok su 2009. godine izdate 182 dozvole vredne približno 111 miliona dolara.

U 2010. godini izdate su 152 dozvole u vrednosti od približno 79 miliona dolara, u 2011. godini 148 dozvola u vrednosti od oko 55 miliona dolara, u 2012. godini 134 dozvole ukupne vrednosti 30,19 miliona dolara, prošle godine 193 dozvole ukupne vrednosti 54 miliona dolara, dok su u 2014. godini, zaključno sa 30. junom, izdate 103 dozvole, precizirao je Gašić.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi se uporedili podaci o izvozu i uvozu, uočava se da je, na primer, u 2013. godini izvoz naoružanja i vojne opreme bio gotovo 15 puta veći od uvoza, što znači da je po ovom osnovu ostvaren značajan suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa inostranstvom.

Gašić je u parlamentu obrazložio i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma Vlade Srbije i Vlade Alžira o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka iz oblasti odbrane.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.10.2014.