Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 2.10.2014. GODINE: UTVRđEN PREDLOG ZAKONA O ZAšTITI UZBUNJIVAčA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, kojim se predviđa pružanje potpune zaštite licima koja prijavljuju sumnju na korupciju.

Zaštitom uzbunjivača štiti se javni interes, pa se predloženim zakonom otklanjaju mogućnosti da oni trpe štetne posledice i obezbeđuje im se odgovarajuća pravna sigurnost.

Na sednici je usvojen i Državni program obnove elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije oštećenih prilikom poplava.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o zaštiti i korišćenju ribljeg fonda i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.10.2014.