Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Zakon u primeni od 1. septembra 2020. godine


Novi Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019 - dalje: Zakon) 1. septembra 2020. godine je počeo svoju primenu u praksi. Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od 1. septembra nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije.

Zakon je stvorio uslove za efikasnu kontrolu imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije regulisanje oblasti rešavanja i sankcionisanja sukoba interesa i odgovarajuće postupanje po njenim preporukama.

Agencija će daljim svojim radom doprineti jačanju kako institucionalnog integriteta, tako i integriteta javnih funkcionera, a sve u cilju sprečavanja korupcije i zaštite javnog interesa.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 1.09.2020.
Naslov: Redakcija